فرود از آسمان برای دیدار با بیماران خردسال

Telegram
ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.
© AP Photo / Luca Bruno

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. - اسپوتنیک ایران
1/8

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. بچه ها در حال سلفی با قهرمان مورد علاقه خود.

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. بچه ها در حال سلفی با قهرمان مورد علاقه خود. - اسپوتنیک ایران
2/8

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. بچه ها در حال سلفی با قهرمان مورد علاقه خود.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. - اسپوتنیک ایران
3/8

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.

© AP Photo / Luca Bruno

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. سورپریزی هیجان انگیز و شاد برای کودکان بیمار.

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. سورپریزی هیجان انگیز و شاد برای کودکان بیمار. - اسپوتنیک ایران
4/8

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. سورپریزی هیجان انگیز و شاد برای کودکان بیمار.

© REUTERS / REUTERS/Flavio Lo Scalzo

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. - اسپوتنیک ایران
5/8

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.

© AP Photo / Luca Bruno

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. کودکان بیمار در بیمارستان میلان از پشت پنجره در حال تماشای قهرمانان دوست داشتنی خود هستند.

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. کودکان بیمار در بیمارستان میلان از پشت پنجره در حال تماشای قهرمانان دوست داشتنی خود هستند. - اسپوتنیک ایران
6/8

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. کودکان بیمار در بیمارستان میلان از پشت پنجره در حال تماشای قهرمانان دوست داشتنی خود هستند.

© AP Photo / Luca Bruno

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. - اسپوتنیک ایران
7/8

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.

© AP Photo / Luca Bruno

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند. - اسپوتنیک ایران
8/8

ابرقهرمانان، اسپایدرمن - هالک - سوپرمن - ایرون من، برای شاد کردن کودکان بیمار بیمارستان "سن پائلو" میلان دست به یک کار خیریه زدند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала