چین، جهتی دیگر در ورزش زمستانی

Telegram
پکن بعنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ معرفی شد. پایتخت چین اولین شهری خواهد بود که هم میزبان المپیک تابستانی و هم زمستانی بوده‌است.
© REUTERS / Thomas Peter

یکی از محبوب ترین ورزش های زمستانی در چین، اسکی روی برف است. پیست اسکی جنتینگ در منطفه هِبِی قرار دارد. ارتفاع: 398 متر (1702 تا 2100 متر) مسافت برفی برای اسکی: 16 کیلومتر دارای 5 بالابر برای اسکی بازان است.

یکی از محبوب ترین ورزش های زمستانی در چین، اسکی روی برف است.  پیست اسکی جنتینگ در منطفه هِبِی قرار دارد.  ارتفاع: 398 متر (1702 تا 2100 متر)  مسافت برفی برای اسکی: 16 کیلومتر  دارای 5 بالابر برای اسکی بازان است. - اسپوتنیک ایران
1/10

یکی از محبوب ترین ورزش های زمستانی در چین، اسکی روی برف است. پیست اسکی جنتینگ در منطفه هِبِی قرار دارد. ارتفاع: 398 متر (1702 تا 2100 متر) مسافت برفی برای اسکی: 16 کیلومتر دارای 5 بالابر برای اسکی بازان است.

© REUTERS / Thomas Suen

پکن بعنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ معرفی شد. پایتخت چین اولین شهری خواهد بود که هم میزبان المپیک تابستانی و هم زمستانی بوده‌است. با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر و نگرانی از کمبود برف طبیعی در کوه‌ها، پکن به دلیل میزبانی موفق المپیک ۲۰۰۸، بدل به شانس اول میزبانی المپیک زمستانی شد و در رقابت نهایی، با ۴۴ رای در مقابل ۴۰ رای آلماتی، میزبانی را به دست آورد.

هزینه ساخت یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است.

پکن بعنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ معرفی شد. پایتخت چین اولین شهری خواهد بود که هم میزبان المپیک تابستانی و هم زمستانی بوده‌است. با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر و نگرانی از کمبود برف طبیعی در کوه‌ها، پکن به دلیل میزبانی موفق المپیک ۲۰۰۸، بدل به شانس اول میزبانی المپیک زمستانی شد و در رقابت نهایی، با ۴۴ رای در مقابل ۴۰ رای آلماتی، میزبانی را به دست آورد.هزینه ساخت یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است. - اسپوتنیک ایران
2/10

پکن بعنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ معرفی شد. پایتخت چین اولین شهری خواهد بود که هم میزبان المپیک تابستانی و هم زمستانی بوده‌است. با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر و نگرانی از کمبود برف طبیعی در کوه‌ها، پکن به دلیل میزبانی موفق المپیک ۲۰۰۸، بدل به شانس اول میزبانی المپیک زمستانی شد و در رقابت نهایی، با ۴۴ رای در مقابل ۴۰ رای آلماتی، میزبانی را به دست آورد.

هزینه ساخت یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است.

© REUTERS / Thomas Peter

پیست اسکی ژانگیاکو گنتینگ جایی است که المپیک زمستانی 2022 در آنجا برگزار می شود. فیونا در تله کابین در حال رسیدن به پیست اسکی.

پیست اسکی ژانگیاکو گنتینگ جایی است که المپیک زمستانی 2022 در آنجا برگزار می شود. فیونا در تله کابین در حال رسیدن به پیست اسکی. - اسپوتنیک ایران
3/10

پیست اسکی ژانگیاکو گنتینگ جایی است که المپیک زمستانی 2022 در آنجا برگزار می شود. فیونا در تله کابین در حال رسیدن به پیست اسکی.

© REUTERS / Thomas Suen

دهکده المپیک زمستانی 2022 در چین.

پیست اسکی ژانگیاکو گنتینگ جایی است که المپیک زمستانی 2022 در آنجا برگزار می شود.

دهکده المپیک زمستانی 2022 در چین.پیست اسکی ژانگیاکو گنتینگ جایی است که المپیک زمستانی 2022 در آنجا برگزار می شود. - اسپوتنیک ایران
4/10

دهکده المپیک زمستانی 2022 در چین.

پیست اسکی ژانگیاکو گنتینگ جایی است که المپیک زمستانی 2022 در آنجا برگزار می شود.

© REUTERS / Thomas Peter

دهکده المپیک زمستانی 2022 در چین.

هزینه ساخت آن یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است.

دهکده المپیک زمستانی 2022 در چین.هزینه ساخت آن یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است. - اسپوتنیک ایران
5/10

دهکده المپیک زمستانی 2022 در چین.

هزینه ساخت آن یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است.

© REUTERS / Thomas Peter

پکن بعنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ معرفی شد. پایتخت چین اولین شهری خواهد بود که هم میزبان المپیک تابستانی و هم زمستانی بوده‌است. با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر و نگرانی از کمبود برف طبیعی در کوه‌ها، پکن به دلیل میزبانی موفق المپیک ۲۰۰۸، بدل به شانس اول میزبانی المپیک زمستانی شد و در رقابت نهایی، با ۴۴ رای در مقابل ۴۰ رای آلماتی، میزبانی را به دست آورد.

هزینه ساخت یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است.

پکن بعنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ معرفی شد. پایتخت چین اولین شهری خواهد بود که هم میزبان المپیک تابستانی و هم زمستانی بوده‌است. با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر و نگرانی از کمبود برف طبیعی در کوه‌ها، پکن به دلیل میزبانی موفق المپیک ۲۰۰۸، بدل به شانس اول میزبانی المپیک زمستانی شد و در رقابت نهایی، با ۴۴ رای در مقابل ۴۰ رای آلماتی، میزبانی را به دست آورد.هزینه ساخت یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است. - اسپوتنیک ایران
6/10

پکن بعنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ معرفی شد. پایتخت چین اولین شهری خواهد بود که هم میزبان المپیک تابستانی و هم زمستانی بوده‌است. با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر و نگرانی از کمبود برف طبیعی در کوه‌ها، پکن به دلیل میزبانی موفق المپیک ۲۰۰۸، بدل به شانس اول میزبانی المپیک زمستانی شد و در رقابت نهایی، با ۴۴ رای در مقابل ۴۰ رای آلماتی، میزبانی را به دست آورد.

هزینه ساخت یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است.

© REUTERS / Thomas Peter

اسکی باز در پیست اسکی ژانکیاگو گنتینگ بازیهای المپیک زمستانی چین.

اسکی باز در پیست اسکی ژانکیاگو گنتینگ بازیهای المپیک زمستانی چین. - اسپوتنیک ایران
7/10

اسکی باز در پیست اسکی ژانکیاگو گنتینگ بازیهای المپیک زمستانی چین.

© REUTERS / Thomas Peter

لوگوی بازیهای المپیک زمستانی در چین.

لوگوی بازیهای المپیک زمستانی در چین. - اسپوتنیک ایران
8/10

لوگوی بازیهای المپیک زمستانی در چین.

© REUTERS / Thomas Suen

5 حلقه المپیکی بازیهای زمستانی در ژانکیاگو گنتینگ چین.

5 حلقه المپیکی بازیهای زمستانی در ژانکیاگو گنتینگ چین. - اسپوتنیک ایران
9/10

5 حلقه المپیکی بازیهای زمستانی در ژانکیاگو گنتینگ چین.

© REUTERS / Thomas Peter

ورزشکار اسنوبرد در پیست المپیکی چین.

پکن بعنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ معرفی شد. پایتخت چین اولین شهری خواهد بود که هم میزبان المپیک تابستانی و هم زمستانی بوده‌است. با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر و نگرانی از کمبود برف طبیعی در کوه‌ها، پکن به دلیل میزبانی موفق المپیک ۲۰۰۸، بدل به شانس اول میزبانی المپیک زمستانی شد و در رقابت نهایی، با ۴۴ رای در مقابل ۴۰ رای آلماتی، میزبانی را به دست آورد.

هزینه ساخت یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است.

ورزشکار اسنوبرد در پیست المپیکی چین.پکن بعنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ معرفی شد. پایتخت چین اولین شهری خواهد بود که هم میزبان المپیک تابستانی و هم زمستانی بوده‌است. با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر و نگرانی از کمبود برف طبیعی در کوه‌ها، پکن به دلیل میزبانی موفق المپیک ۲۰۰۸، بدل به شانس اول میزبانی المپیک زمستانی شد و در رقابت نهایی، با ۴۴ رای در مقابل ۴۰ رای آلماتی، میزبانی را به دست آورد.هزینه ساخت یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است. - اسپوتنیک ایران
10/10

ورزشکار اسنوبرد در پیست المپیکی چین.

پکن بعنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ معرفی شد. پایتخت چین اولین شهری خواهد بود که هم میزبان المپیک تابستانی و هم زمستانی بوده‌است. با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر و نگرانی از کمبود برف طبیعی در کوه‌ها، پکن به دلیل میزبانی موفق المپیک ۲۰۰۸، بدل به شانس اول میزبانی المپیک زمستانی شد و در رقابت نهایی، با ۴۴ رای در مقابل ۴۰ رای آلماتی، میزبانی را به دست آورد.

هزینه ساخت یک تریلیون یوآن ( 157 بیلیون دلار) ارزیابی شده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала