نقش های رنگارنگ بر دیوارهای خانه‌های قدیمی بغداد

Telegram
محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.
© REUTERS / Ahmed Saad

دختری شرقی در فکرهای زیبا، نقش شده بر دیوار محله قدیمی بغداد.

دختری شرقی در فکرهای زیبا، نقش شده بر دیوار محله قدیمی بغداد. - اسپوتنیک ایران
1/8

دختری شرقی در فکرهای زیبا، نقش شده بر دیوار محله قدیمی بغداد.

© REUTERS / Ahmed Saad

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند. - اسپوتنیک ایران
2/8

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.

© REUTERS / Ahmed Saad

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.

نقاشان هنرمند در حال تغییر چهره دیوارهای محله قدیمی در بغداد.

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.نقاشان هنرمند در حال تغییر چهره دیوارهای محله قدیمی در بغداد. - اسپوتنیک ایران
3/8

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.

نقاشان هنرمند در حال تغییر چهره دیوارهای محله قدیمی در بغداد.

© REUTERS / Ahmed Saad

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند. - اسپوتنیک ایران
4/8

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.

© REUTERS / Ahmed Saad

زنی منتظر در نقشی از هنرمند عراقی.

زنی منتظر در نقشی از هنرمند عراقی. - اسپوتنیک ایران
5/8

زنی منتظر در نقشی از هنرمند عراقی.

© REUTERS / Ahmed Saad

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند. - اسپوتنیک ایران
6/8

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.

© REUTERS / Ahmed Saad

نقاش عراقی داوطلبانه به تغییر چهره دیوار محله قدیمی بغداد مشغول است.

نقاش عراقی داوطلبانه به تغییر چهره دیوار محله قدیمی بغداد مشغول است. - اسپوتنیک ایران
7/8

نقاش عراقی داوطلبانه به تغییر چهره دیوار محله قدیمی بغداد مشغول است.

© REUTERS / Ahmed Saad

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند. - اسپوتنیک ایران
8/8

محله های قدیمی بغداد با رقص قلم‌موی نقاشان عراقی، مبدل به تابلوهای زیبای زندگی روزانه می‌شوند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала