کاج های تزیینی سال نو میلادی

Telegram
در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

کاج های پاریس.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.کاج های پاریس. - اسپوتنیک ایران
1/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

کاج های پاریس.

© REUTERS / Nacho Doce

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

کاج های اسپانیا.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.کاج های اسپانیا. - اسپوتنیک ایران
2/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

کاج های اسپانیا.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو در لیتوانی.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو در لیتوانی. - اسپوتنیک ایران
3/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو در لیتوانی.

© AP Photo / Olivier Matthys

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو در بلژیک.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو در بلژیک. - اسپوتنیک ایران
4/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو در بلژیک.

© REUTERS / UK Parliament/Jessica Taylor

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیین درخت کاج در لندن.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو و تزیین درخت کاج در لندن. - اسپوتنیک ایران
5/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیین درخت کاج در لندن.

© Sputnik / Evgeniy Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو درکرملین مسکو.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو درکرملین مسکو. - اسپوتنیک ایران
6/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو درکرملین مسکو.

© Sputnik / Aleksei Vitvitskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو در آلمان.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو در آلمان. - اسپوتنیک ایران
7/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو در آلمان.

© REUTERS / Lam Yik

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در هنگ کنگ.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در هنگ کنگ. - اسپوتنیک ایران
8/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در هنگ کنگ.

© REUTERS / David W Cerny

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در پراگ.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در پراگ. - اسپوتنیک ایران
9/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در پراگ.

© REUTERS / Arnd Wiegmann

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در استراسبورگ.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در استراسبورگ. - اسپوتنیک ایران
10/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در استراسبورگ.

© REUTERS / I-Hwa Cheng

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در تایوان.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در تایوان. - اسپوتنیک ایران
11/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در تایوان.

© AP Photo / Michael Probst

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در اینسبورگ اتریش.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در اینسبورگ اتریش. - اسپوتنیک ایران
12/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در اینسبورگ اتریش.

© AFP 2022 / Jack Taylor

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در بانکوک.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در بانکوک. - اسپوتنیک ایران
13/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در بانکوک.

© REUTERS / Arnd Wiegmann

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در زوریخ سوئیس.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در زوریخ سوئیس. - اسپوتنیک ایران
14/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در زوریخ سوئیس.

© AFP 2022 / Mandel Ngan

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در ماساچوست.

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در ماساچوست. - اسپوتنیک ایران
15/15

در گوشه و کنار دنیا، درخت های کاج برای جشن های میلادی کریسمس و سال نو تزیین شده اند.

تزیینات سال نو و تزیینات درخت کاج در ماساچوست.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала