Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران, 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

قلب شکسته و رسیدن به کائنات

Telegram
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون اعلام شدند که آثار عکاسان ایرانی نیز در بین آن‌ها جای خاصی دارند.
در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین آثار برندگان مسابقه عکاسی 2021 جهان جلب می کنیم.
© Photo / Art Streiber /IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، آرت استریبر از آمریکا، لیدی گاگا.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، آرت استریبر از آمریکا، لیدی گاگا. - اسپوتنیک ایران
1/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، آرت استریبر از آمریکا، لیدی گاگا.
© Photo / Luca Fornaciari / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
.عکاس، لوکا فورناچاری از ایتالیا، رسیدن به کائنات
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون.عکاس، لوکا فورناچاری از ایتالیا، رسیدن به کائنات - اسپوتنیک ایران
2/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
.عکاس، لوکا فورناچاری از ایتالیا، رسیدن به کائنات
© Photo / Mel D Cole / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، مل د کول از آمریکا.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، مل د کول از آمریکا.  - اسپوتنیک ایران
3/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، مل د کول از آمریکا.
© Photo / Angélique Boissière / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، آنجلیکا بوسییر از فرانسه.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، آنجلیکا بوسییر از فرانسه. - اسپوتنیک ایران
4/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، آنجلیکا بوسییر از فرانسه.
© Photo / Dmitriy Ryabov / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، دمیتری ریابوف از روسیه.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، دمیتری ریابوف از روسیه.  - اسپوتنیک ایران
5/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، دمیتری ریابوف از روسیه.
© Photo / Pedro Jarque Krebs / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، پدرو کربز از پرو.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، پدرو کربز از پرو. - اسپوتنیک ایران
6/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، پدرو کربز از پرو.
© Photo / Amru Salahuddien / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، عمرو صلاح الدین از کانادا.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، عمرو صلاح الدین از کانادا. - اسپوتنیک ایران
7/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، عمرو صلاح الدین از کانادا.
© Photo / Shanks / IPAبرندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، شانکز Shanks از افغانستان.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، شانکز Shanks از افغانستان. - اسپوتنیک ایران
8/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، شانکز Shanks از افغانستان.
© Photo / Alexey Tsiler / IPAبرندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، آلکسی سیلر از روسیه، دریاچه قو.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، آلکسی سیلر از روسیه، دریاچه قو. - اسپوتنیک ایران
9/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، آلکسی سیلر از روسیه، دریاچه قو.
© Photo / John Huet / IPAبرندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، جان هوت از آمریکا.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، جان هوت از آمریکا. - اسپوتنیک ایران
10/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، جان هوت از آمریکا.
© Photo / Tom Putt / IPAبرندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، تام پوت از استرالیا.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، تام پوت از استرالیا. - اسپوتنیک ایران
11/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، تام پوت از استرالیا.
© Photo / Youlin Wu / IPAبرندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، یولین وو از چین.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، یولین وو از چین. - اسپوتنیک ایران
12/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، یولین وو از چین.
© Photo / Javid Tafazoli / IPAبرندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، جاوید تفضلی از ایران.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، جاوید تفضلی از ایران. - اسپوتنیک ایران
13/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، جاوید تفضلی از ایران.
© Photo / Andre Magarao / IPAبرندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، آندری ماگاراو از برزیل.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، آندری ماگاراو از برزیل. - اسپوتنیک ایران
14/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، آندری ماگاراو از برزیل.
© Photo / Mariya mahagon Makhnacheva / IPAبرندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، ماریا ماخاناچوا از روسیه، نوای قومی در تصویر.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، ماریا ماخاناچوا از روسیه، نوای قومی در تصویر. - اسپوتنیک ایران
15/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، ماریا ماخاناچوا از روسیه، نوای قومی در تصویر.
© Photo / Julia Anna Gospodarou / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، جولیا آنا از یونان، پرواز.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، جولیا آنا از یونان، پرواز. - اسپوتنیک ایران
16/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، جولیا آنا از یونان، پرواز.
© Photo / Liselotte Schuppers / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، لیزلوته شوپرز از هلند.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، لیزلوته شوپرز از هلند. - اسپوتنیک ایران
17/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، لیزلوته شوپرز از هلند.
© Photo / Shilpa Narayanan / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، شیلپا نارایانان از هند.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، شیلپا نارایانان از هند. - اسپوتنیک ایران
18/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، شیلپا نارایانان از هند.
© Photo / Yuuki Harada / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، یوکی هارادا از ژاپن.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، یوکی هارادا از ژاپن. - اسپوتنیک ایران
19/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، یوکی هارادا از ژاپن.
© Photo / Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، پدرو لوئیس از اسپانیا.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، پدرو لوئیس از اسپانیا. - اسپوتنیک ایران
20/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، پدرو لوئیس از اسپانیا.
© Photo / Pygmalion Karatzas / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، پیگمالیون کاراتزاس از یونان.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، پیگمالیون کاراتزاس از یونان. - اسپوتنیک ایران
21/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، پیگمالیون کاراتزاس از یونان.
© Photo / Ilhan Eroglu / IPA برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، الهان یوروغلو از ترکیه.
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگونعکاس، الهان یوروغلو از ترکیه. - اسپوتنیک ایران
22/22
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2021 در رشته های گوناگون
عکاس، الهان یوروغلو از ترکیه.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала