دیدار با بابانوئل از پشت شیشه

Telegram
اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از دیدار بابانوئل از پشت شیشه با کودکان به دليل جلوگیری از خطر انتقال کرونا ویروس جلب می کند.
© AP Photo / Seth Wenigامسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند - اسپوتنیک ایران
1/11
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
© REUTERS / MARK MAKELAکریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود
کریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود - اسپوتنیک ایران
2/11
کریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود
© AP Photo / Seth Wenigامسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند - اسپوتنیک ایران
3/11
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
© REUTERS / MARK MAKELAامسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند - اسپوتنیک ایران
4/11
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
© REUTERS / MARK MAKELAکریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود
کریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود - اسپوتنیک ایران
5/11
کریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود
© REUTERS / MARK MAKELAامسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند - اسپوتنیک ایران
6/11
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
© REUTERS / TOBY MELVILLEامسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند - اسپوتنیک ایران
7/11
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
© REUTERS / TOBY MELVILLEامسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند - اسپوتنیک ایران
8/11
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
© REUTERS / RITZAU SCANPIXکریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود
کریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود - اسپوتنیک ایران
9/11
کریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود
© REUTERS / RITZAU SCANPIXامسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند - اسپوتنیک ایران
10/11
امسال کودکان از حضور نزدیک در کنار بابانوئل محروم می شوند
© REUTERS / ILAN ROSENBERGکریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود
کریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود - اسپوتنیک ایران
11/11
کریسمس کرونایی در سراسر جهان به زودی برگزار می شود
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала