Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

آتش بازی و پرتوهای پیروزی در روسیه

Telegram
آتش بازی در مسکو و دیگر شهرهای روسیه برای بزرگداشت 75 اُمین سالگرد پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم انجام شد.
© Sputnik / Anton Denisov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
1/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
2/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
3/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Pavel Leesitcyn /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در یکاترینبورگ برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در یکاترینبورگ برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
4/18
آتش بازی در یکاترینبورگ برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Anton Denisov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
5/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Ekaterina Shtukina /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
6/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Anton Denisov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
7/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Vitaliiy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در ولادی واستوک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در ولادی واستوک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
8/18
آتش بازی در ولادی واستوک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
9/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Pavel Leesitcyn /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در یکاترینبورگ برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در یکاترینبورگ برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
10/18
آتش بازی در یکاترینبورگ برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی توپخانه ای در سواحل رودخانه اوب در نووسیبیرسک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی 1941-1945
آتش بازی توپخانه ای در سواحل رودخانه اوب در نووسیبیرسک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی 1941-1945 - اسپوتنیک ایران
11/18
آتش بازی توپخانه ای در سواحل رودخانه اوب در نووسیبیرسک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی 1941-1945
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
12/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در ولادی واستوک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در ولادی واستوک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
13/18
آتش بازی در ولادی واستوک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Evgeniy Biiatov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
14/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
15/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
16/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
17/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم - اسپوتنیک ایران
18/18
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала