Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو

Telegram
© Sputnik / Host photo agency / Alexander Vilf /  مراجعه به بانک تصاویر رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو  - اسپوتنیک ایران
1/29
رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر سربازان نوجوان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
سربازان نوجوان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو  - اسپوتنیک ایران
2/29
سربازان نوجوان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر ماشین رزمی پشتیبانی از تانک ها "ترمیناتور" در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
ماشین رزمی پشتیبانی از تانک ها ترمیناتور در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
3/29
ماشین رزمی پشتیبانی از تانک ها "ترمیناتور" در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Sergey Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
4/29
ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Alexander Vilf /  مراجعه به بانک تصاویر سرگئی شویگو، وزیر دفاع و اولگ سالیوکوف، فرمانده کل نیروی زمینی روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
سرگئی شویگو، وزیر دفاع و اولگ سالیوکوف، فرمانده کل نیروی زمینی روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
5/29
سرگئی شویگو، وزیر دفاع و اولگ سالیوکوف، فرمانده کل نیروی زمینی روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر سربازان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
سربازان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
6/29
سربازان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
7/29
تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Pesnya /  مراجعه به بانک تصاویر جنگنده های سوخو 25 دربخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
جنگنده های سوخو 25 دربخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
8/29
جنگنده های سوخو 25 دربخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر بمب افکن موشک انداز استراتژیک توپولف ـ 160 در بخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
بمب افکن موشک انداز استراتژیک توپولف ـ 160 در بخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
9/29
بمب افکن موشک انداز استراتژیک توپولف ـ 160 در بخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Sergey Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر سربازان ارتش صربستان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
سربازان ارتش صربستان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
10/29
سربازان ارتش صربستان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Pesnya /  مراجعه به بانک تصاویر سربازان در آستانه آغاز رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
سربازان در آستانه آغاز رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
11/29
سربازان در آستانه آغاز رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Alexander Vilf /  مراجعه به بانک تصاویر تانک تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
تانک تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
12/29
تانک تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Dmitry Astakhov /  مراجعه به بانک تصاویر میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
13/29
میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر بالگردهای چند منظوره میل 8 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
بالگردهای چند منظوره میل 8 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
14/29
بالگردهای چند منظوره میل 8 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر سخنرانی ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
سخنرانی ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
15/29
سخنرانی ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر سربازان در آستانه آغاز رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
سربازان در آستانه آغاز رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
16/29
سربازان در آستانه آغاز رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Mikhail Voskresenskiy /  مراجعه به بانک تصاویر تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
17/29
تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Dmitry Astakhov /  مراجعه به بانک تصاویر دمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه و کریل، رهبر کلیسای ارتدکس روس در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
دمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه و کریل، رهبر کلیسای ارتدکس روس در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو - اسپوتنیک ایران
18/29
دمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه و کریل، رهبر کلیسای ارتدکس روس در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Pesnya /  مراجعه به بانک تصاویر سامانه های موشکی دفاع هوایی "پاتنتسیر ـ اس آ" در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
سامانه های موشکی دفاع هوایی پاتنتسیر ـ اس آ در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
19/29
سامانه های موشکی دفاع هوایی "پاتنتسیر ـ اس آ" در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Mikhail Voskresenskiy /  مراجعه به بانک تصاویر رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو - اسپوتنیک ایران
20/29
رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova /  مراجعه به بانک تصاویر موشک های استراتژیک "یارس" در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
موشک های استراتژیک یارس در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو - اسپوتنیک ایران
21/29
موشک های استراتژیک "یارس" در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Sergey Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر یوری سادوونکو، معاون وزیر دفاع روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
یوری سادوونکو، معاون وزیر دفاع روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو - اسپوتنیک ایران
22/29
یوری سادوونکو، معاون وزیر دفاع روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Sergey Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر سربازان ارتش چین در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
سربازان ارتش چین در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو - اسپوتنیک ایران
23/29
سربازان ارتش چین در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
24/29
تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Sergey Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر مهمانان در آستانه رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
مهمانان در آستانه رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو  - اسپوتنیک ایران
25/29
مهمانان در آستانه رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Pesnya /  مراجعه به بانک تصاویر سربازان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
سربازان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
26/29
سربازان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Sergey Piatakov /  مراجعه به بانک تصاویر رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو  - اسپوتنیک ایران
27/29
رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Sergey Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر کهنه سرباز در آستانه رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
کهنه سرباز در آستانه رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو  - اسپوتنیک ایران
28/29
کهنه سرباز در آستانه رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
© Sputnik / Vladimir Sergeev /  مراجعه به بانک تصاویر جنگنده های سوخو 25 بی ام در بخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
جنگنده های سوخو 25 بی ام در بخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
29/29
جنگنده های سوخو 25 بی ام در بخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала