Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

تصاویر تاریخی از رژه روز پیروزی سال ۱۹۴۵ در میدان سرخ

Telegram
تصاویر تاریخی از رژه روز پیروزی در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ در میدان سرخ را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.
© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر تصاویری از فیلم «پیروزی بزرگ ملت شوروی» ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
تصاویری از فیلم «پیروزی بزرگ ملت شوروی» ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
1/21
تصاویری از فیلم «پیروزی بزرگ ملت شوروی» ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
2/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
3/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
© Sputnik / Mikhail Ozerskiy /  مراجعه به بانک تصاویر رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
4/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
5/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)ژوزف استالین در حال تماشای رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۴۵
ژوزف استالین در حال تماشای رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
6/21
ژوزف استالین در حال تماشای رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
7/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
© Sputnik / Yakov Khalip /  مراجعه به بانک تصاویر رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
8/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
9/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
10/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
11/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
12/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
13/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
14/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
© Sputnik / Sergei Loskutov /  مراجعه به بانک تصاویر رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
15/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
16/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
© Sputnik / Anatoliy Garanin /  مراجعه به بانک تصاویر مهمانان خارجی در رژه روز پیروزی
مهمانان خارجی در رژه روز پیروزی - اسپوتنیک ایران
17/21
مهمانان خارجی در رژه روز پیروزی
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)ژنرال ارتش ساکالوسکی در رژه روز پیروزی سال ۱۹۴۵
ژنرال ارتش ساکالوسکی در رژه روز پیروزی سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
18/21
ژنرال ارتش ساکالوسکی در رژه روز پیروزی سال ۱۹۴۵
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)سربازان نیروی دریایی شوروی در رژه روز پیروزی
سربازان نیروی دریایی شوروی در رژه روز پیروزی - اسپوتنیک ایران
19/21
سربازان نیروی دریایی شوروی در رژه روز پیروزی
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
20/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
© Sputnik / Sergei Loskutov /  مراجعه به بانک تصاویر رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ - اسپوتنیک ایران
21/21
رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала