Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

تمرینات شبانه برای برگزاری رژه روز پیروزی در مسکو

Telegram
چهارشنبه 24 ژوئن، رژه بزرگ پیروزی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در میدان سرخ مسکو برگزار می شود.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
1/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر نیروهای نظامی ارتش روسیه در تمرینات آماده سازی برای رژه پیروزی در مسکو
نیروهای نظامی ارتش روسیه در تمرینات آماده سازی برای رژه  پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
2/23
نیروهای نظامی ارتش روسیه در تمرینات آماده سازی برای رژه پیروزی در مسکو
© Photo / Ministry of Defence of Russiaتمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو
تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
3/23
تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو
© Photo / Ministry of Defence of Russiaتمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو
تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
4/23
تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
5/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
6/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
7/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر نیروهای نظامی ارتش روسیه در حال آماده سازی برای تمرینات شبانه رژه پیروزی در مسکو
نیروهای نظامی ارتش روسیه در حال آماده سازی برای تمرینات شبانه رژه  پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
8/23
نیروهای نظامی ارتش روسیه در حال آماده سازی برای تمرینات شبانه رژه پیروزی در مسکو
© Photo / Ministry of Defence of Russiaتمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو
تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
9/23
تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر تانک "تی-72" ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تانک تی-72 ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
10/23
تانک "تی-72" ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر نیروهای نظامی ارتش روسیه در حال آماده سازی برای تمرینات شبانه رژه پیروزی در مسکو
نیروهای نظامی ارتش روسیه در حال آماده سازی برای تمرینات شبانه رژه  پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
11/23
نیروهای نظامی ارتش روسیه در حال آماده سازی برای تمرینات شبانه رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
12/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
13/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
14/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
15/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی جنگ بزرگ میهنی درمیدان سرخ مسکو
تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی جنگ بزرگ میهنی درمیدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
16/23
تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی جنگ بزرگ میهنی درمیدان سرخ مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر نیروهای نظامی ارتش روسیه در حال آماده سازی برای تمرینات شبانه رژه پیروزی در مسکو
نیروهای نظامی ارتش روسیه در حال آماده سازی برای تمرینات شبانه رژه  پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
17/23
نیروهای نظامی ارتش روسیه در حال آماده سازی برای تمرینات شبانه رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
18/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
19/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Photo / Ministry of Defence of Russiaتمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو
تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
20/23
تمریمات شبانه نیروهای نظامی ارتش روسیه برای رژه هفتاد و پنجمین سال پیروزی درمیدان سرخ مسکو
© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
21/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر برخی از پنجره منازل خود در حال تماشای تجهیزات نظامی ارتش روسیه برای رژه روز پیروزی در مسکو
برخی از پنجره منازل خود در حال تماشای تجهیزات نظامی ارتش روسیه برای رژه روز پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
22/23
برخی از پنجره منازل خود در حال تماشای تجهیزات نظامی ارتش روسیه برای رژه روز پیروزی در مسکو
© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو - اسپوتنیک ایران
23/23
تجهیزات نظامی ارتش روسیه در خیابان تورسکایا، پیش از آغاز تمرینات شبانه برای رژه پیروزی در مسکو
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала