Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

تربیت بدنی در اتحاد جماهیر شوروی؛ عکسهایی نادر از گذشته

Telegram
ورزش در اتحاد جماهیر شوروی نه تنها عادت خوب میلیون ها نفر از ساکنین این کشور بود، بلکه بخش مهمی از ایدئولوژی نیز بود.
© Sputnik / Анатолий Гаранин /  مراجعه به بانک تصاویر تمرینات صبحگاهی در یکی از آسایشگاه های کریمه، 1954
تمرینات صبحگاهی در یکی از آسایشگاه های کریمه، 1954
 - اسپوتنیک ایران
1/25
تمرینات صبحگاهی در یکی از آسایشگاه های کریمه، 1954
© Sputnik / Анатолий Гаранин /  مراجعه به بانک تصاویر سالن بدنسازی، 1949
سالن بدنسازی، 1949
 - اسپوتنیک ایران
2/25
سالن بدنسازی، 1949
© Sputnik / Анатолий Гаранин /  مراجعه به بانک تصاویر کلاسهای فیزیوتراپی، مسکو، 1955
کلاسهای فیزیوتراپی، مسکو، 1955
 - اسپوتنیک ایران
3/25
کلاسهای فیزیوتراپی، مسکو، 1955
© Sputnik / Юрий Сомов /  مراجعه به بانک تصاویر استادیوم مرکزی به نام لنین در مسکو، 1961
استادیوم مرکزی به نام لنین در مسکو، 1961
 - اسپوتنیک ایران
4/25
استادیوم مرکزی به نام لنین در مسکو، 1961
© Sputnik / В.Купырев /  مراجعه به بانک تصاویر تمرینات گروه سلامتی، 1966
تمرینات گروه سلامتی، 1966
 - اسپوتنیک ایران
5/25
تمرینات گروه سلامتی، 1966
© Sputnik / Михаил Озерский /  مراجعه به بانک تصاویر انجام حرکات نرمشی در سالن بدنسازی، 1966
انجام حرکات نرمشی در سالن بدنسازی، 1966
 - اسپوتنیک ایران
6/25
انجام حرکات نرمشی در سالن بدنسازی، 1966
© Sputnik / Михаил Кухтарев /  مراجعه به بانک تصاویر تمرینات صبحگاهی بر روی یک کشتی جنگی، 1973
تمرینات صبحگاهی بر روی یک کشتی جنگی، 1973
 - اسپوتنیک ایران
7/25
تمرینات صبحگاهی بر روی یک کشتی جنگی، 1973
© Sputnik / Сергей Киврин /  مراجعه به بانک تصاویر دانش آموزان دبیرستانی از روی یک نیمکت پرش می زنند، 1973
دانش آموزان دبیرستانی از روی یک نیمکت پرش می زنند، 1973
 - اسپوتنیک ایران
8/25
دانش آموزان دبیرستانی از روی یک نیمکت پرش می زنند، 1973
© Sputnik / Д. Чернов /  مراجعه به بانک تصاویر ورزش در مهد کودک کارخانه ماشین سازی در حومه مسکو، 1973
ورزش در مهد کودک کارخانه ماشین سازی در حومه مسکو، 1973
 - اسپوتنیک ایران
9/25
ورزش در مهد کودک کارخانه ماشین سازی در حومه مسکو، 1973
© Sputnik / Юрий Иванов /  مراجعه به بانک تصاویر درس تربیت بدنی در سالن بدنسازی دانشگاه دولتی بلاروس، 1974
درس تربیت بدنی در سالن بدنسازی دانشگاه دولتی بلاروس، 1974
 - اسپوتنیک ایران
10/25
درس تربیت بدنی در سالن بدنسازی دانشگاه دولتی بلاروس، 1974
© Sputnik / Б. Криштул /  مراجعه به بانک تصاویر کارمندان کارخانه در زمان ورزش، اوکراین 1973
کارمندان کارخانه در زمان ورزش، اوکراین 1973
 - اسپوتنیک ایران
11/25
کارمندان کارخانه در زمان ورزش، اوکراین 1973
© Sputnik / Владимир Федоренко /  مراجعه به بانک تصاویر دانش آموزان مدرسه ای در شهر مسکو، 1974
دانش آموزان مدرسه ای در شهر مسکو، 1974
 - اسپوتنیک ایران
12/25
دانش آموزان مدرسه ای در شهر مسکو، 1974
© Sputnik / Ю. Иванов /  مراجعه به بانک تصاویر درس تربیت بدنی در یکی از مدارس شهر نووپلوتسک، 1974
درس تربیت بدنی در یکی از مدارس شهر نووپلوتسک، 1974
 - اسپوتنیک ایران
13/25
درس تربیت بدنی در یکی از مدارس شهر نووپلوتسک، 1974
© Sputnik / Владимир Федоренко /  مراجعه به بانک تصاویر دانشجوی فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی به دانش آموزان مدرسه ای در مسکو آموزش می دهد، 1978
دانشجوی فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی به دانش آموزان مدرسه ای در مسکو آموزش می دهد، 1978 - اسپوتنیک ایران
14/25
دانشجوی فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی به دانش آموزان مدرسه ای در مسکو آموزش می دهد، 1978
© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر کودکان در کلاسهای تربیت بدنی یکی از مهدکودک های کارخانه بافندگی و جوراب شلواری، 1979
کودکان در کلاسهای تربیت بدنی یکی از مهدکودک های کارخانه بافندگی و جوراب شلواری، 1979
 - اسپوتنیک ایران
15/25
کودکان در کلاسهای تربیت بدنی یکی از مهدکودک های کارخانه بافندگی و جوراب شلواری، 1979
© Sputnik / В. Лагранж /  مراجعه به بانک تصاویر ورزشکاران در خیابان های مینسک، 1979
ورزشکاران در خیابان های مینسک، 1979
 - اسپوتنیک ایران
16/25
ورزشکاران در خیابان های مینسک، 1979
© Sputnik / Валерий Шустов /  مراجعه به بانک تصاویر ایگر چارکوفسکی، محقق مؤسسه تحقیقاتی علمی، به نوزادان شنا می آموزد، 1981
ایگر چارکوفسکی، محقق مؤسسه تحقیقاتی علمی، به نوزادان شنا می آموزد، 1981
 - اسپوتنیک ایران
17/25
ایگر چارکوفسکی، محقق مؤسسه تحقیقاتی علمی، به نوزادان شنا می آموزد، 1981
© Sputnik / Сергей Киврин /  مراجعه به بانک تصاویر نرمش در یک مرکز تناسب اندام در مینسک، 1981
نرمش در یک مرکز تناسب اندام در مینسک، 1981
 - اسپوتنیک ایران
18/25
نرمش در یک مرکز تناسب اندام در مینسک، 1981
© Sputnik / Евгений Коктыш /  مراجعه به بانک تصاویر کلاسهای سلامتی و تناسب اندام در خارج از منزل.
کلاسهای سلامتی و تناسب اندام در خارج از منزل.
 - اسپوتنیک ایران
19/25
کلاسهای سلامتی و تناسب اندام در خارج از منزل.
© Sputnik / Евгений Коктыш /  مراجعه به بانک تصاویر فیزیوتراپیست کلاس هایی را با دانش آموزان مهد کودک شهر نووپلوتسک برگزار می کند، 1983
فیزیوتراپیست کلاس هایی را با دانش آموزان مهد کودک شهر نووپلوتسک برگزار می کند، 1983 - اسپوتنیک ایران
20/25
فیزیوتراپیست کلاس هایی را با دانش آموزان مهد کودک شهر نووپلوتسک برگزار می کند، 1983
© Sputnik / Юрченко /  مراجعه به بانک تصاویر دختران ایروبیک انجام می دهند. مسکو، 1984
دختران ایروبیک انجام می دهند. مسکو، 1984
 - اسپوتنیک ایران
21/25
دختران ایروبیک انجام می دهند. مسکو، 1984
© Sputnik / Владимир Вяткин /  مراجعه به بانک تصاویر معلم درس تربیت بدنی با کودکان در مهد کودک، مسکو، 1982
معلم درس تربیت بدنی با کودکان در مهد کودک، مسکو، 1982
 - اسپوتنیک ایران
22/25
معلم درس تربیت بدنی با کودکان در مهد کودک، مسکو، 1982
© Sputnik / Владимир Федоренко /  مراجعه به بانک تصاویر کودکان در مهدکودک تمرین بدنی انجام می دهند، 1985
کودکان در مهدکودک تمرین بدنی انجام می دهند، 1985
 - اسپوتنیک ایران
23/25
کودکان در مهدکودک تمرین بدنی انجام می دهند، 1985
© Sputnik / Юрченко /  مراجعه به بانک تصاویر معلم ورزش در موسسه تحقیقاتی علمی، کلاس های ایروبیک برگزار می کند، 1984
معلم ورزش در موسسه تحقیقاتی علمی، کلاس های ایروبیک برگزار می کند، 1984
 - اسپوتنیک ایران
24/25
معلم ورزش در موسسه تحقیقاتی علمی، کلاس های ایروبیک برگزار می کند، 1984
© Sputnik / Рындин /  مراجعه به بانک تصاویر رئیس مرکز سلامتی در پلی کلینیکی در سوچی بر کلاسهای بیماران در سالن ورزشی نظارت می کند، 1988
رئیس مرکز سلامتی در پلی کلینیکی در سوچی بر کلاسهای بیماران در سالن ورزشی نظارت می کند، 1988
 - اسپوتنیک ایران
25/25
رئیس مرکز سلامتی در پلی کلینیکی در سوچی بر کلاسهای بیماران در سالن ورزشی نظارت می کند، 1988
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала