Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

مراسم عید پاک در کشورهای مختلف جهان

Telegram
اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از برگزاری مراسم عید پاک در شهرهای مختلف در جهان جلب می کند.
© Sputnik / Sergei Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر اسقف کریل اعظم در مراسم عید پاک در مسکو
اسقف کریل اعظم در مراسم عید پاک در مسکو - اسپوتنیک ایران
1/21
اسقف کریل اعظم در مراسم عید پاک در مسکو
© Sputnik / Vitaliy Timkiv /  مراجعه به بانک تصاویر مراسم عید پاک در کراسنادار در روسیه
مراسم عید پاک در کراسنادار در روسیه - اسپوتنیک ایران
2/21
مراسم عید پاک در کراسنادار در روسیه
© REUTERS / Eduard Korniyenkoمراسم عید پاک در استاوروپول
مراسم عید پاک در استاوروپول - اسپوتنیک ایران
3/21
مراسم عید پاک در استاوروپول
© AFP 2022 / Vano Shlamovمراسم عید پاک در گرجستان
مراسم عید پاک در گرجستان - اسپوتنیک ایران
4/21
مراسم عید پاک در گرجستان
© AFP 2022 / Louisa Gouliamaki
عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
 - اسپوتنیک ایران
5/21

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
© REUTERS / Ognen Teofilovskiعید پاک در شمال مقدونیه
عید پاک در شمال مقدونیه - اسپوتنیک ایران
6/21
عید پاک در شمال مقدونیه
© Sputnik / Sergei Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر عید پاک در مسکو
عید پاک در مسکو - اسپوتنیک ایران
7/21
عید پاک در مسکو
© Sputnik / Aleksander Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر عید پاک در نووسیبیرسک روسیه
عید پاک در نووسیبیرسک روسیه - اسپوتنیک ایران
8/21
عید پاک در نووسیبیرسک روسیه
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر
عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
 - اسپوتنیک ایران
9/21

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
© Sputnik / Sergei Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر کلیسای منجی عالم در مسکو
کلیسای منجی عالم در مسکو - اسپوتنیک ایران
10/21
کلیسای منجی عالم در مسکو
© AP Photo / Vadim Ghirdaعید پاک در رومانی
عید پاک در رومانی - اسپوتنیک ایران
11/21
عید پاک در رومانی
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganeaعید پاک در رومانی
عید پاک در رومانی - اسپوتنیک ایران
12/21
عید پاک در رومانی
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy /  مراجعه به بانک تصاویر
عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
 - اسپوتنیک ایران
13/21

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
© Sputnik / Aleksei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر
عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
 - اسپوتنیک ایران
14/21

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
© AP Photo / Mindaugas Kulbisعید پاک در لیتوانی
عید پاک در لیتوانی - اسپوتنیک ایران
15/21
عید پاک در لیتوانی
© Sputnik / Sergei Pyatakov /  مراجعه به بانک تصاویر
عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
 - اسپوتنیک ایران
16/21

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
© Sputnik / Ilia Naymushin /  مراجعه به بانک تصاویر
عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
 - اسپوتنیک ایران
17/21

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy /  مراجعه به بانک تصاویر
عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
 - اسپوتنیک ایران
18/21

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر
عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
 - اسپوتنیک ایران
19/21

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد به رستاخیز می رسد
© AFP 2022 / Sergei Gaponعیدپاک یا عید قیام ، مهم‌ترین روز تعطیل در سال مسیحی است
عیدپاک یا عید قیام ، مهم‌ترین روز تعطیل در سال مسیحی است  - اسپوتنیک ایران
20/21
عیدپاک یا عید قیام ، مهم‌ترین روز تعطیل در سال مسیحی است
© Sputnik / Pavel Lisitsyn /  مراجعه به بانک تصاویر یکاترینبورگ در زمان عید پاک
یکاترینورگ در زمان عید پاک - اسپوتنیک ایران
21/21
یکاترینبورگ در زمان عید پاک
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала