سازمان امور مالیاتی ایران سقف معافیت مالیاتی را اعلام کرد

© REUTERS / Raheb Homavandi / سازمان امور مالیاتی ایران سقف معافیت مالیاتی را اعلام کرد
سازمان امور مالیاتی ایران سقف معافیت مالیاتی را اعلام کرد - اسپوتنیک ایران
Telegram
در بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی ایران منتشر کرده است، معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 مشخص شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، معاون سازمان امور مالیاتی ایران طی بخشنامه ای نحوه محاسبه مالیات حقوق کارمندان اعلام کرد: درآمد سالانه تا 360 میلیون ریال معاف از مالیات است.
در این بخشنامه به موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور پرداخته شده است.

1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون 360،000،000 ریال تعیین می‌شود.

2- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( 10) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( 20) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25) می باشد.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده 84 قانون | مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.

3- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1396 مشمول مالیات به نرخ ده درصد( 10٪) خواهد بود.

4- براساس ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ده درصد( 10) به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

با توجه به اینکه در جزء (2) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت "کارانه " خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کاراته دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/98518 مورخ 98/11/21 مشمول نرخ ده درصد 10 نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود، اعمال می‌شود.

در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیأت علمی نیز خواهد بود

5- با توجه به استثنای احکام تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء 2 بند الف تبصره 12 یاد شده، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/4/27 (اعم از | نرخ و...) مطابق مقررات، در سال 1399 کماکان لازم الاجراء می باشد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала