Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

چه کسانی در زمان شیوع کرونا باید از خانه خارج شوند؟

Telegram
با توجه به شیوع ویروس کووید 19 در جهان، مردم باید خود را به مدت 14 روز در خانه قرنطینه کنند. اما چه کسانی باید حتما از خانه خارج شوند؟
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
1/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
2/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
© Sputnik / Andranik Ghazaryanپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
 پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
3/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsهمه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند - اسپوتنیک ایران
4/24
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
© Sputnik / Asatur Yesayantsهمه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند - اسپوتنیک ایران
5/24
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
© Sputnik / Andranik Ghazaryanپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
 پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
6/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsهمه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند - اسپوتنیک ایران
7/24
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
© Sputnik / Andranik Ghazaryanهمه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند - اسپوتنیک ایران
8/24
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
9/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
© Sputnik / Andranik Ghazaryanهمه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند - اسپوتنیک ایران
10/24
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
© Sputnik / Asatur Yesayantsهمه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند - اسپوتنیک ایران
11/24
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
12/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsهمه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند - اسپوتنیک ایران
13/24
همه گیری کرونا ویروس موجب شده است که برخی به سر کار بروند، اما بقیه مردم باید برای مبارزه در خانه بمانند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
14/24
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
15/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
© Sputnik / Andranik Ghazaryanپلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
16/24
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
17/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
© Sputnik / Andranik Ghazaryanپلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
18/24
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
19/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
20/24
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
© Sputnik / Andranik Ghazaryanپلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
21/24
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
22/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
23/24
پلیس ، پرستارها، پزشکان و کسانی که مواد اولیه بهداشتی و خوراکی را برای مردم تهیه می کنند باید در زمان قرنطینه مربوط به ویروس کرونا به سر کار بروند
© Sputnik / Asatur Yesayantsپلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند - اسپوتنیک ایران
24/24
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала