Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

کارناوال ونیز به روایت تصویر

Telegram
کارناوال ونیز سال 2020 با رنگارنگی زیاد و جذاب برگزار شد.

در گالری امروز توجه شما را به عکس‌هایی از کارناوال ونیز 2020 جلب می‌کنیم.

© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
1/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
2/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
3/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
4/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
5/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
6/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
7/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
8/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
9/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
10/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
11/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
12/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
13/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
14/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا - اسپوتنیک ایران
15/15
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала