Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

جذاب ترین عکس های حیات وحش - دعوای دو موش در مترو

اشتراک
عکس های انتخابی برای جایزه «لومیکس» مورد توجه شما قرار داده می شوند.

در گالری امروز بهترین عکس های عکاسانی که در کنکور حیات وحش شرکت داشتند برای دریافت جایزه «لومیکس» تقدیم می‌شوند.

© Photo / Valeriy Maleev / Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس روس
Valeriy Maleev.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس روس
 Valeriy Maleev - اسپوتنیک ایران
1/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس روس
Valeriy Maleev.
© Photo / Sam Rowley/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس بریتانیایی
Sam Rowley
دعوای دو موش در مترو لندن.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس بریتانیایی
Sam Rowley
دعوای دو موش در مترو لندن - اسپوتنیک ایران
2/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس بریتانیایی
Sam Rowley
دعوای دو موش در مترو لندن.
© Photo / Martin Buzora/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس کانادایی
Martin Buzora.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس کانادایی
Martin Buzora - اسپوتنیک ایران
3/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس کانادایی
Martin Buzora.
© Photo / Csaba Tokolyi/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس مجارستان
Csaba Tokolyi.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس مجارستان
Csaba Tokolyi - اسپوتنیک ایران
4/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس مجارستان
Csaba Tokolyi.
© Photo / Jake Davis/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس آمریکایی
Jake Davis.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس آمریکایی
Jake Davis - اسپوتنیک ایران
5/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس آمریکایی
Jake Davis.
© Photo / Michael Schober/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس اتریشی
Michael Schober.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس اتریشی
 Michael Schober - اسپوتنیک ایران
6/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس اتریشی
Michael Schober.
© Photo / David Doubilet/ Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس آمریکایی
David Doubilet.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس آمریکایی
David Doubilet - اسپوتنیک ایران
7/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس آمریکایی
David Doubilet.
© Photo / Wildlife Photographer of the Year / Michel Zoghzoghi عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس لبنانی
Michel Zoghzoghi.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس لبنانی
Michel Zoghzoghi - اسپوتنیک ایران
8/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس لبنانی
Michel Zoghzoghi.
© Photo / Wildlife Photographer of the Year / Salvador Colvée Nebot عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس اسپانیا
Salvador Colvée Nebot.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس اسپانیا
 Salvador Colvée Nebot - اسپوتنیک ایران
9/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس اسپانیا
Salvador Colvée Nebot.
© Photo / Wildlife Photographer of the Year / Caludio Contreras Koob عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس مکزیکی
Caludio Contreras Koob.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس مکزیکی
Caludio Contreras Koob - اسپوتنیک ایران
10/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس مکزیکی
Caludio Contreras Koob.
© Photo / Wildlife Photographer of the Year / Marcus Westberg عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس سوئدی
Marcus Westberg.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس سوئدی
Marcus Westberg - اسپوتنیک ایران
11/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس سوئدی
Marcus Westberg.
© Photo / Wildlife Photographer of the Year / Angel Fitor عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس اسپانیا
Angel Fitor.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس اسپانیا
Angel Fitor - اسپوتنیک ایران
12/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس اسپانیا
Angel Fitor.
© Photo / Wildlife Photographer of the Year / Marco Valentini عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس ایتالیا
مارکو.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس ایتالیا
مارکو - اسپوتنیک ایران
13/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس ایتالیا
مارکو.
© Photo / Wildlife Photographer of the Year / Francis De Andres عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس اسپانیا
Francis De Andres.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس اسپانیا
Francis De Andres - اسپوتنیک ایران
14/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس اسپانیا
Francis De Andres.
© Photo / Lucas Bustamante/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از اکوادور
Lucas Bustamante.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از اکوادور
Lucas Bustamante - اسپوتنیک ایران
15/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از اکوادور
Lucas Bustamante.
© Photo / Valeriy Maleev/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از روسیه
Valeriy Maleev.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از روسیه
Valeriy Maleev - اسپوتنیک ایران
16/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از روسیه
Valeriy Maleev.
© Photo / Stefan Christmann/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از آلمان
Stefan Christmann.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از آلمان
Stefan Christmann - اسپوتنیک ایران
17/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از آلمان
Stefan Christmann.
© Photo / Marion Vollborn/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از آلمان
Marion Vollborn.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از آلمان
Marion Vollborn - اسپوتنیک ایران
18/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از آلمان
Marion Vollborn.
© Photo / Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از آلمان
Ingo Arndt.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از آلمان
Ingo Arndt - اسپوتنیک ایران
19/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از آلمان
Ingo Arndt.
© Photo / Yaz Loukhal/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از فرانسه
Yaz Loukhal.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از فرانسه
Yaz Loukhal - اسپوتنیک ایران
20/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از فرانسه
Yaz Loukhal.
© Photo / Aaron Gekoski/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از بریتانیا
Aaron Gekoski.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از بریتانیا
Aaron Gekoski - اسپوتنیک ایران
21/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از بریتانیا
Aaron Gekoski.
© Photo / Wayne Osborn/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از استرالیا
Wayne Osborn.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از استرالیا
Wayne Osborn - اسپوتنیک ایران
22/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از استرالیا
Wayne Osborn.
© Photo / Audun Rikardsen/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از نروژ
Audun Rikardsen.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از نروژ
Audun Rikardsen - اسپوتنیک ایران
23/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از نروژ
Audun Rikardsen.
© Photo / Steve Levi/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از آمریکا
Steve Levi.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از آمریکا
Steve Levi - اسپوتنیک ایران
24/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از آمریکا
Steve Levi.
© Photo / Clement Mwangi/Wildlife Photographer of the Year /Natural History Museum عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از کنیا
Clement Mwangi.
 عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه 
عکاس از کنیا
Clement Mwangi - اسپوتنیک ایران
25/25
عکسی از لیست کوتاه «لومیکس» برای دریافت جایزه
عکاس از کنیا
Clement Mwangi.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала