Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو

Telegram
یازدهمین جشنواره « برج اسپاسکی» در مسکو گشایش یافت

در گالری امروز ویژه « یازدهمین جشنواره موسیقی « برج اسپاسکی» — نوازندگان پیروز می شوند» جالب ترین عکس ها معرفی می شوند.

© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر گارد سلطنتی موناکو در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی ارکستر گارد سلطنتی موناکو در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
1/21
هنرنمایی ارکستر گارد سلطنتی موناکو در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر گارد سلطنتی عمان در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی ارکستر گارد سلطنتی عمان در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
2/21
هنرنمایی ارکستر گارد سلطنتی عمان در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کننگان یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو.
شرکت کننگان یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو - اسپوتنیک ایران
3/21
شرکت کننگان یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر هنگ ریاست جمهوری روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی ارکستر هنگ ریاست جمهوری روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
4/21
هنرنمایی ارکستر هنگ ریاست جمهوری روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر سریلانکا در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان .سرخ مسکو
هنرنمایی ارکستر سریلانکا در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
5/21
هنرنمایی ارکستر سریلانکا در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان .سرخ مسکو
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر سوئیس در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی ارکستر سوئیس در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
6/21
هنرنمایی ارکستر سوئیس در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر شرکت کننگان یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو.
شرکت کننگان یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو - اسپوتنیک ایران
7/21
شرکت کننگان یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر وزارت دفاع روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی ارکستر وزارت دفاع روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
8/21
هنرنمایی ارکستر وزارت دفاع روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر نیدرلند در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی ارکستر نیدرلند در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
9/21
هنرنمایی ارکستر نیدرلند در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر سرگی سوبیانین شهردار مسکو در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
سرگی سوبیانین شهردار مسکو در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
10/21
سرگی سوبیانین شهردار مسکو در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی گروه رقص مکزیک در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی گروه رقص مکزیک در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
11/21
هنرنمایی گروه رقص مکزیک در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی گروه رقص ایرلندی در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی گروه رقص ایرلندی در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
12/21
هنرنمایی گروه رقص ایرلندی در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر نظامی میانما در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی ارکستر  نظامی میانما در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
13/21
هنرنمایی ارکستر نظامی میانما در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر هنرستان نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی ارکستر هنرستان نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
14/21
هنرنمایی ارکستر هنرستان نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر «ژنرال های قدیمی»سوئیس در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی ارکستر «ژنرال های قدیمی»سوئیس در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
15/21
هنرنمایی ارکستر «ژنرال های قدیمی»سوئیس در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر هنرنمایی ارکستر هنرستان نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
هنرنمایی ارکستر هنرستان نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
16/21
هنرنمایی ارکستر هنرستان نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر ارکستر نظامی عمان در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
ارکستر نظامی عمان در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
17/21
ارکستر نظامی عمان در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر ارکستر نظامی ایرلندی در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
ارکستر نظامی ایرلندی در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - اسپوتنیک ایران
18/21
ارکستر نظامی ایرلندی در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر ارکستر نظامی بریتانیا در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
ارکستر نظامی بریتانیا در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو - اسپوتنیک ایران
19/21
ارکستر نظامی بریتانیا در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر ارکستر نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو.
ارکستر نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو - اسپوتنیک ایران
20/21
ارکستر نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر آتشبازی یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو.
آتشبازی یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو - اسپوتنیک ایران
21/21
آتشبازی یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала