Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

فینالیست های مسابقه Best of Russia 2017

Telegram
فینالیست های مسابقه Best of Russia 2017

در گالری عکس اسپوتنیک می توانید عکس های برگزیده ی این مسابقه را تماشا کنید.

© Photo / Best of Russia 2017عکسی از فئودور ابمایکین با نام «کودکی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از فئودور ابمایکین با نام «کودکی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
1/21
عکسی از فئودور ابمایکین با نام «کودکی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از سرگی روسانوف «کشتی بیابان برفی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از سرگی روسانوف «کشتی بیابان برفی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
2/21
عکسی از سرگی روسانوف «کشتی بیابان برفی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از دیمیتری چیستوپرودوف «تکه ای از حلقه سوم مسکو» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از دیمیتری چیستوپرودوف «تکه ای از حلقه سوم مسکو» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
3/21
عکسی از دیمیتری چیستوپرودوف «تکه ای از حلقه سوم مسکو» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از ژنیا باوکینا «چی اول اومد؟» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از ژنیا باوکینا «چی اول اومد؟» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
4/21
عکسی از ژنیا باوکینا «چی اول اومد؟» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از یوگنیی بیاتوف با نام «مربی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از یوگنیی بیاتوف با نام «مربی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
5/21
عکسی از یوگنیی بیاتوف با نام «مربی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از ویتالی برکوف با نام «کودکی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از ویتالی برکوف با نام «کودکی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
6/21
عکسی از ویتالی برکوف با نام «کودکی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از دیمیتری فئوکتیستوا با نام « جشن کوپالا» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از دیمیتری فئوکتیستوا با نام « جشن کوپالا» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
7/21
عکسی از دیمیتری فئوکتیستوا با نام « جشن کوپالا» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از کامیلی نورییف با نام «توندرا» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از کامیلی نورییف با نام «توندرا» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
8/21
عکسی از کامیلی نورییف با نام «توندرا» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از ویتالی آنکوف با نام «غرورناوگان اقیانوس آرام» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از ویتالی آنکوف با نام «غرورناوگان اقیانوس آرام» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
9/21
عکسی از ویتالی آنکوف با نام «غرورناوگان اقیانوس آرام» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از الکساندرا گاربونوا با نام «عروسی زنبورها» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از الکساندرا گاربونوا با نام «عروسی زنبورها» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
10/21
عکسی از الکساندرا گاربونوا با نام «عروسی زنبورها» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از الکسی فیلیپوف با نام «زمستان»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از الکسی فیلیپوف با نام «زمستان»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
11/21
عکسی از الکسی فیلیپوف با نام «زمستان»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از گریگوری سیسویف با نام « ژیمناست های جوان»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از گریگوری سیسویف با نام « ژیمناست های جوان»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
12/21
عکسی از گریگوری سیسویف با نام « ژیمناست های جوان»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از داریا نوجینا با نام‌ « بزرگراه نوسکی متفاوت» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از داریا نوجینا با نام‌ « بزرگراه نوسکی متفاوت» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
13/21
عکسی از داریا نوجینا با نام‌ « بزرگراه نوسکی متفاوت» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از یولیا یاکولوا با نام«تاوریدا، دریا، کف» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از یولیا یاکولوا با نام«تاوریدا، دریا، کف»  در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
14/21
عکسی از یولیا یاکولوا با نام«تاوریدا، دریا، کف» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از واریا کاستامو با نام « جشن قطبی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از واریا کاستامو با نام « جشن قطبی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
15/21
عکسی از واریا کاستامو با نام « جشن قطبی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از ماریانا اسمالینا با نام «طناب بازی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017

Раз...прыжок, я выше всех
Я лечу, как птица вверх
Два и три...не сосчитать
Долго хочется скакать!
عکسی از ماریانا اسمالینا با نام «طناب بازی»  در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
16/21
عکسی از ماریانا اسمالینا با نام «طناب بازی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017

Раз...прыжок, я выше всех
Я лечу, как птица вверх
Два и три...не сосчитать
Долго хочется скакать!
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از فئودور آنتون بلوخین با نام « ساپنوتی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از فئودور آنتون بلوخین با نام « ساپنوتی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
17/21
عکسی از فئودور آنتون بلوخین با نام « ساپنوتی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از یوری اسمیتیوک با نام «راهی به آزادی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از یوری اسمیتیوک با نام «راهی به آزادی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
18/21
عکسی از یوری اسمیتیوک با نام «راهی به آزادی» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از کریل کودریاوتسف «ماه بزرگ»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از کریل کودریاوتسف «ماه بزرگ»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
19/21
عکسی از کریل کودریاوتسف «ماه بزرگ»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از ناتالیا باچکوا با نام «بوی بهار»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از ناتالیا باچکوا با نام «بوی بهار»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
20/21
عکسی از ناتالیا باچکوا با نام «بوی بهار»در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
© Photo / Best of Russia 2017عکسی از سوتلانا چرنیشوا « مبارزه برای قدرت» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
عکسی از سوتلانا چرنیشوا « مبارزه برای قدرت» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017 - اسپوتنیک ایران
21/21
عکسی از سوتلانا چرنیشوا « مبارزه برای قدرت» در لیست فینالیست های مسابقه ی Best of Russia 2017
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала