گزارش و تحلیل

پیوند ریلی

Telegram
کریدور شمال-جنوب باعث پیوند چند کشور می شود.

برگ دوم

آقای نظری مدیرکل دفتر بین الملل راه آهن ایران در یک مصاحبه ویژه به سوالات اسپوتنیک  پاسخ دادند.

پرسش: در حوزه همکاری های روسیه و ایران چه طرح ها و پروژه هایی در دست اجراست؟

پاسخ: «ما همکاری های خیلی خوبی با کشور روسیه داریم. یکی از بحث های خیلی مهم ما، بحث راه اندازی کریدور شمال-جنوب است. همانطور که مستحضرید این از شمال اروپا شروع می شود این پروژه، کشور روسیه و کشور آذربایجان، ایران و نهایتا به کشور هندوستان این کریدور وصل می شود. خوب توی این زمینه  ما موافقتنامه سه جانبه ای بین سه تا راه آهن ایران، آذربایجان و کشور روسیه امضا کردیم و در این موافقتنامه اقداماتی که ما باید انجام بدهیم در جهت اینکه امروز ما کار حمل و نقل ترکیبی را انجام بدهیم در این پروژه و همچنین اقداماتی که جهت رفع «میسینگ لینک»گسستگی بین آستارا ایران  تا رشت هست، اقداماتی که باید انجام بدهیم، خوب اینها را موافقت نامه اش را امضا کردیم به ویژه، بحث تعیین تعرفه های روابطی و بحث «تایم تیبلTime table» مسیر است. چون بهرصورت ما کریدورهای رقیبی در این منطقه داریم و آن چیزی که می تواند مسیرکریدور شمال — جنوب از طریق این سه کشور را «فیزیبل»بکند، بحث رقابت پذیری اش است که هم از لحاظ نرخ و هم از لحاظ زمان می بایست بتواند رقابت کند. در این راستا قطار آزمایشی در 2016 راه انداختیم بین هندوستان تا کشور روسیه، که این قطار آزمایشی در طی 22 روز این مسیر را، مسیر در واقع دریایی، جاده ای و ریلی را توانست طی کند. البته ما یکی از اقدامات خیلی مهمی که داریم توی این مسیر انجام میدهیم بحث کاهش تعرفه ها تا 50 درصد می باشد. یکی از بحث های خیلی مهمی که ما با راه آهن روسیه داریم، بحث برقی کردن محور گرمسار-اینچه برون است حدودا بطول 600 کیلومتر، که یک قرارداد 1.2 میلیارد یورویی است. ما البته سابقه همکاری با کشور روسیه  را در زمینه برقی کردن محورهای ریلی امون داریم، باصطلاح در سال 1980 مسیر تبریز-جلفا بطول 146 کیلومتر (عرضم به خدمت شما) توسط روس ها ساخته شد و امروز مورد بهره برداری قرار می گیرد. محور تبریز —آذرشهر در سال 2012 کار اجرایی اش تموم شد و عملا افتتاح شد بطول 47 کیلومتر که این هم باز باصطلاح توسط کشور روسیه و با هماهنگی کشور روسیه این محور برقی شد و امروز در حال بهره برداری است. خوب محور گرمسار-اینچه برون پروژه بسیار بزرگ و عظیمی است که جدا از برقی کردن محور، بازسازی محور و اصلاح باصطلاح ارتفاع تونل ها هم در این پروژه مد نظر است و همپنین تأمین ناوگان کل آن پروژه که ناوگان برقی را می طلبد، باید باصطلاح باشند که حالا به اتفاق با  شرکت « زیمنس» آلمان در حال مذاکره هستیم. خوب این پروژه می شود گفت تمامی پیوست های فنی این پروژه و پیوست های مالی این پروژه و پیوست های حقوقی این پروژه بکل توسط کارشناسان و متخصصین دو کشور باصطلاح بانجام رسیده و نحوه تأمین مالی این پروژه از محل 5 میلیارد یورو وامی است که دولت  روسیه به دولت جمهوری اسلامی ایران داده شده است. ما فقط باصطلاح یک بحث خاصی داریم در رابطه با میزان استفاده بخش خصوصی و یا شرکت های خصوصی جمهوری اسلامی ایران در این پروژه هست که بهرصورت مسئولین جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند که به میزان قابل توجهی بتوانند (عرضم به خدمت شما) از شرکت های داخلی جهت ساخت این پروژه استفاده بکنند، تنها موضوعی که باقی مانده است در مذاکرات بین دو تا راه آهن و دو تا کشور باقی مانده صرفا همین بحث است. در حال حاضر بحث این است که 70 درصد این پروژه توسط روس ها انجام بشود و 30 درصد توسط پیمانکاران داخلی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است که میزان را افزایش بدهد.برای اینکه بتواند از منابع و توانمندی شرکت های داخلی و خصوصی استفاده بکند. ما امیدواریم که در آینده نه چندان دور باصطلاح این قضیه محقق بشود با توجه به تأکید دوتا رئیس جمهور و تأکید وزرای محترم دو کشور و تأکید حتی وزرای امور خارجه دو کشور و تأکید روسای محترم دو کشور.

© Sputnik / Vladimir Smirnovراه آهن روسیه
راه آهن روسیه - اسپوتنیک ایران
راه آهن روسیه

پرسش: در چه زمینه های دیگری همکاری ریلی ایران و روسیه ادامه دارد؟

پاسخ:بحث قرارداد ساخت مشترک واگن باری است به تعداد 6000 واگن که خوب یک ابتکار عملی بود و بنحوی بصورت تأمین مالی توسط کشور روسیه انجام می شود و اصطلاحا ساخت این واگن ها مشترک است و به نحوی بعضی از قطعات از کشور روسیه وارد می شود و با «جوینتی» که با شرکت های واگن سازی ما ایجاد شده در داخل کشور ما این واگن ها تکمیل می شود و به شرکت های خصوصی جهت بهره برداری واگذار می شود. الان در حال حاضر 2000 واگن باصطلاح تکمیل شده و در چرخه بهره برداری است و 4000 واگن هم در دست ساخت است. البته قرارداد ساخت واگن های مسافری با شرکت «ترانس ماش هولدینگ» هم امضا شده و این هم تقریبا به همان صورت است که بتوانیم با « فاینانس»  کشور روسیه اینکار را انجام بدهیم و بصورت مشترک با شرکت های واگن سازی خودمون.

© Sputnik / al-Sha'lan Marinaواگن قطار
واگن قطار - اسپوتنیک ایران
واگن قطار

 یکی از بحث های دیگری که باصطلاح ما اخیرا به نحوی درگیر آن شدیم و در حال کار هستیم، به نحوی استفاده از تجارب کشور روسیه  است که خوب همانطور که می دانید از لحاظ ریلی بسیار توانمند است و دامنه وسیعی از بحث حمل و نقل ریلی را در کشور روسیه، حمل و نقل ریلی  تشکیل می دهد و 85 درصد حمل و نقل در کشور روسیه توسط راه آهن روسیه است و 15 درصد توسط سایر شقوق حمل و نقل است. برای همین همکاری هایی شروع شده که با شرکت های معظم روسیه در زمینه طراحی بزرگترین بندر ایران — بندر شهید رجایی، مذاکرات بسیار فشرده ای داریم در حال باصطلاح نهایی کردن قرارداد طراحی بندر شهید رجایی هم در بعد بندری و هم در بُعد ریلی اش و هم در بُعد اصطلاحا منطقه ویژه آنجا هست که اگر انشاء الله این طراحی شکل بگیرد و انشاء الله اگر باصطلاح محقق بشود و بر اساس آن طراحی اقدامات اساسی در بندر شهید رجایی به انجام برسد، ما وضعیت بسیار متفاوتی خواهیم داشت، یعنی  الان حدودا سهم در بندر شهید رجایی 16 میلیون تن در سال که به 36 میلیون تن در سال افزایش پیدا خواهد کرد. البته چون طراحی  گسترده است و تأسیسات باصطلاح خود سازمان بنادر و مناطق ویژه را هم دربرمی گیرد، یک شرایط بسیار متفاوتی ایجاد می شود و تقریبا همه چیز دیجیتال می شود و همه چیز فرایند نرم افزاری اش بصورت کامپیوتری انجام خواهد شد در جهت اینکه ما بتوانیم هم خطای کمتری داشته باشیم و هم بهره وری بهتری را بتوانیم ببریم.

یکی از بحث های دیگری که داریم با شرکت های معظم روسیه انجام می دهیم همکاری در انتقال دیتاهای اینترنت از ایران است. خب کشور جمهوری اسلامی ایران از لحاظ سوق الجیشی  و از لحاظ جغرافیایی در وسط باصطلاح در قلب دنیا تقریبا قرار گرفته در قلب کریدورهای شرق-غرب و شمال-جنوب قرار گرفته است. در حال حاضر نحوه انتقال دیتاهای اینترنتی از اروپا به آستارا از طریق کانال سوئز است که حدودا 95 درصد زیر آب است و 5 در صد در خشکی است این باصطلاح فیبر های نوری و تأسیسات انتقال دیتا. به نحوی پیشنهادی از روسیه داشتیم در جهت اینکه به نحوی بتوانند این را از طریق ایران به کشور هندوستان، عمان، پاکستان و افغانستان وصل کنند. خب این یک اقدام بسیار بزرگی است و حُسن آن این  است که در این پروژه که از کشورهای شمال اروپا به روسیه وارد می شود و از روسیه به کشور آذربایجان، ایران، 95 درصد در این طرح اتفاقا فیبر نوری روی خشکی است و توی آب نیست. همانطور که می دانید انتقال تأسیسات از زیر دریا بهر صورت اولا بسیار سخت است ایجاد این تأسیسات، دوما در بحث تعمیرات و نگهداری بسیار کار مشکلی است، در حالیکه روی خشکی این امکانات به وفور قابل انجام است و باصطلاح اقدام خواهد شد. در هر صورت این هم الان در حال تنظیم قرارداد هستیم که جمهوری اسلامی ایران را و البته با استفاده از فیبر نوری، راه آهن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان محور ترانزیتی، چون از بحث حمل و نقل باصطلاح محسوب می شود. و حالا با مقامات کشور افغانستان هم صحبت کردیم و ما امیدواریم که حتی بتوانیم این را از طریق کشور افغانستان به کشور تاجیکستان و قرقیزستان و نهایت این فیبر نوری را  و یا انتقال دیتا از طریق فیبر نوری را ما به چین بتوانیم برسانیم. همه طرف ها آماده اند و همه آمادگی دارند و امیدواریم که این در آینده  بسیار نزدیک محقق شود. درآمد قابل توجهی هم برای همه کشورها دراین مسیر دارد، بخصوص برای کشور جمهوری اسلامی ایران که من فکر کنم بیش از 2000 کیلومتر مسیر را در ایران طی خواهد کرد.

 

 

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала