Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

سفره های هفت سین در ایران

Telegram
سهیل قنبرزاده - عکاس اجتماعی. مجموعه عکس در مورد سفره های هفت سین در ایران .

هفت‌سین سفره‌ای است که ایرانیان، هنگام نوروز می‌آرایند این سفره روی زمین یا روی خوان پایه گذاشته می‌شود. هم‌وندان (اعضای) خانواده در زمان گردش سال در کنار سفره  هفت‌سین می‌نشینند. دسته‌ای نیز سفره را تا سیزده روز پس از نوروز نگه می‌دارند و در پایان این چرخه، در روز سیزده نوروز، سبزه را به آب می‌سپارند.

© Photo / Soheil Ghanbarzadeh نکته درخور نگرش در مورد هفت سین‌های باستانی و کهن که از زمان باستان تا امروز از سوی نیاکان ما بر خوان نوروزی می‌نهادند این است که هفت سین‌ها باید دارای این پنج ویژگی باشند:
1. نام آنها پارسی باشد
2. با بند واژه سین آغاز شود
3. دارای ریشه گیاهی باشد
4. خوردنی باشد
5. نام آنها ترکیبی نباشد
سفره های هفتسین در خانه های ایرانی - اسپوتنیک ایران
1/12
نکته درخور نگرش در مورد هفت سین‌های باستانی و کهن که از زمان باستان تا امروز از سوی نیاکان ما بر خوان نوروزی می‌نهادند این است که هفت سین‌ها باید دارای این پنج ویژگی باشند:
1. نام آنها پارسی باشد
2. با بند واژه سین آغاز شود
3. دارای ریشه گیاهی باشد
4. خوردنی باشد
5. نام آنها ترکیبی نباشد
© Photo / Soheil Ghanbarzadeh - سیر، نشانه اهورامزدا است و نماد مبارزه با زشتی و پلشتی.
- سبزه نشانه فرشته اردیبهشت است و نماد آب‌های پاک.
- سیب، نشانه فرشته سپندارمزد (فرشته زن) است و نماد بارداری و پرستاری.
- سمنو، نشانه فرشته شهریور است. نماد خواربار، زایش گیاهی و بارور شدن گیاهان، فراوانی خوراک و غذاهای خوب و پر نیرو است. سمنو از جوانه‌های تازه رسیده گندم تهیه می‌شود.
- سنجد، نشانه فرشته خرداد است، و نماد دلبستگی.
- سرکه، نشانه فرشته امرداد است، و نماد جاودانگی و صبر.
- سماق، نشانه فرشته بهمن است، و نماد باران.
سفره های هفتسین در خانه های ایرانی - اسپوتنیک ایران
2/12
- سیر، نشانه اهورامزدا است و نماد مبارزه با زشتی و پلشتی.
- سبزه نشانه فرشته اردیبهشت است و نماد آب‌های پاک.
- سیب، نشانه فرشته سپندارمزد (فرشته زن) است و نماد بارداری و پرستاری.
- سمنو، نشانه فرشته شهریور است. نماد خواربار، زایش گیاهی و بارور شدن گیاهان، فراوانی خوراک و غذاهای خوب و پر نیرو است. سمنو از جوانه‌های تازه رسیده گندم تهیه می‌شود.
- سنجد، نشانه فرشته خرداد است، و نماد دلبستگی.
- سرکه، نشانه فرشته امرداد است، و نماد جاودانگی و صبر.
- سماق، نشانه فرشته بهمن است، و نماد باران.
© Photo / Soheil Ghanbarzadehناگفته نماند که برخی از اجزا، که بسیاری از مردم به عنوان "سین" در سفره هفت سین قرار می‌دهند، نادرست است. هرچند که قرارگیری این اجزا بر سفره به به جهت تکمیل و یا زینت مورد تأیید است؛ ولی در نظر گرفتن آن‌ها به عنوان "سین" صحیح نیست.
سفره های هفتسین در خانه های ایرانی - اسپوتنیک ایران
3/12
ناگفته نماند که برخی از اجزا، که بسیاری از مردم به عنوان "سین" در سفره هفت سین قرار می‌دهند، نادرست است. هرچند که قرارگیری این اجزا بر سفره به به جهت تکمیل و یا زینت مورد تأیید است؛ ولی در نظر گرفتن آن‌ها به عنوان "سین" صحیح نیست.
© Photo / Soheil Ghanbarzadehدر کنار هفت سین، اجزای دیگری نیز قرار می‌گیرند . این اجزاء ممکن است برای زینت یا کامل کردن مجموعه باشند.
سفره های هفت سین در سطح شهر ها در ایران - اسپوتنیک ایران
4/12
در کنار هفت سین، اجزای دیگری نیز قرار می‌گیرند . این اجزاء ممکن است برای زینت یا کامل کردن مجموعه باشند.
© Photo / Soheil Ghanbarzadeh برخی از این اجزا به شرح زیر است:
· قرآن : گذاشتن قرآن در سفره هفت‌سین در میان مسلمانان رواج دارد.
· آینه : نماد جهان بی‌پایان و بارگاه خداوندی است.
· ماهی قرمز : ماهی قرمز نماد سال نوی چینی است و در کمتر از ۱ قرن پیش در کنار سفره هفت سین پارسی جای گرفته است. در آیین پارسی، انار و یا سیب سرخ را بر آب قرار می‌دهند.
سفره های هفت سین در سطح شهر ها در ایران - اسپوتنیک ایران
5/12
برخی از این اجزا به شرح زیر است:
· قرآن : گذاشتن قرآن در سفره هفت‌سین در میان مسلمانان رواج دارد.
· آینه : نماد جهان بی‌پایان و بارگاه خداوندی است.
· ماهی قرمز : ماهی قرمز نماد سال نوی چینی است و در کمتر از ۱ قرن پیش در کنار سفره هفت سین پارسی جای گرفته است. در آیین پارسی، انار و یا سیب سرخ را بر آب قرار می‌دهند.
© Photo / Soheil Ghanbarzadehگندم : نماد روزی، فراوانی و برکت
· نان : بنیاد تغذیه است و در سفره نشانه برکت و روزی است
· تخم مرغ رنگ شده : نشانه رنگارنگی نژادهای مختلف بشری و تأکید بر این که بنی‌آدم اعضای یکدیگرند
· شمع : به تعداد اعضای خانواده برای آرزوی شادی و روشنایی زندگی آنهاست. شعله افروخته نماد روشنایی جاودانه است.
· جامی پر از آب با چند قطره گلاب : نشانه تازگی و نماد باروری و وجود زندگی. چند برگ نارنج به نشانه آرزوی سرسبزی روی آب شناور است. وجود نارنج شناور در آب، نماد شناوری زمین در کیان است.
· کوزه‌ای پر از آب : نشانه درخواست باران و فراوانی آب است.
سفره های هفت سین در سطح شهر ها در ایران - اسپوتنیک ایران
6/12
گندم : نماد روزی، فراوانی و برکت
· نان : بنیاد تغذیه است و در سفره نشانه برکت و روزی است
· تخم مرغ رنگ شده : نشانه رنگارنگی نژادهای مختلف بشری و تأکید بر این که بنی‌آدم اعضای یکدیگرند
· شمع : به تعداد اعضای خانواده برای آرزوی شادی و روشنایی زندگی آنهاست. شعله افروخته نماد روشنایی جاودانه است.
· جامی پر از آب با چند قطره گلاب : نشانه تازگی و نماد باروری و وجود زندگی. چند برگ نارنج به نشانه آرزوی سرسبزی روی آب شناور است. وجود نارنج شناور در آب، نماد شناوری زمین در کیان است.
· کوزه‌ای پر از آب : نشانه درخواست باران و فراوانی آب است.
© Photo / Soheil Ghanbarzadehسفره های هفت سین در سطح شهر ها در ایران.
سفره های هفت سین در سطح شهر ها در ایران - اسپوتنیک ایران
7/12
سفره های هفت سین در سطح شهر ها در ایران.
© Photo / Soheil Ghanbarzadehتزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران.
تزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران - اسپوتنیک ایران
8/12
تزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران.
© Photo / Soheil Ghanbarzadehسفره هفت میم یکی از سنت‌های کهن شیراز است که در کنار سفره هفت سین در شیراز پهن می‌شود و گفته می‌شود که اصل آن از بوشهر برخاسته است که چون در گذشته بوشهر جزئی از استان پهناور فارس بوده است این آئین در اکثر شهرهای استان فارس و مخصوصاً شیراز برپا می‌گردیده است و هفت میم آن عبارتند از: مرغ – ماهی – میگو – ماست – مویز – مسقطی و مدنی (لیمو شیرین(
تزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران - اسپوتنیک ایران
9/12
سفره هفت میم یکی از سنت‌های کهن شیراز است که در کنار سفره هفت سین در شیراز پهن می‌شود و گفته می‌شود که اصل آن از بوشهر برخاسته است که چون در گذشته بوشهر جزئی از استان پهناور فارس بوده است این آئین در اکثر شهرهای استان فارس و مخصوصاً شیراز برپا می‌گردیده است و هفت میم آن عبارتند از: مرغ – ماهی – میگو – ماست – مویز – مسقطی و مدنی (لیمو شیرین(
© Photo / Soheil Ghanbarzadehتزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران.
تزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران - اسپوتنیک ایران
10/12
تزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران.
© Photo / Soheil Ghanbarzadehتزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران.
تزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران - اسپوتنیک ایران
11/12
تزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران.
© Photo / Soheil Ghanbarzadehتزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران.
تزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران - اسپوتنیک ایران
12/12
تزینات شهری به مناسبت نوروز در ایران.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала