دروس زبان روسی: درس هفدهم

دروس زبان روسی: درس هفدهم
اشتراک
درس هفدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا از شمادعوت مي كنيم به چند جمله پر كاربرد توجه كنيد: Простите? ببخشيد؟ متوجه نشدم. Простите, что вы сказали? ببخشيد، شما چي گفتيد؟ Понятно, ясно. فهميدم، متوجه شدم. Я быстро говорю? من سريع صحبت مي كنم؟ Вы понимаете меня? شما حرفهاي مرا مي فهميد؟ Я не понимаю вас.

درس هفدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا از شمادعوت مي كنيم به چند جمله پر كاربرد توجه كنيد:
Простите?
ببخشيد؟ متوجه نشدم.
Простите, что вы сказали?
ببخشيد، شما چي گفتيد؟
Понятно, ясно.
فهميدم، متوجه شدم.
Я быстро говорю?
من سريع صحبت مي كنم؟
Вы понимаете меня?
شما حرفهاي مرا مي فهميد؟
Я не понимаю вас.
من حرفهاي شما را نمي فهمم.
Я вас понимаю.
من حرفهاي شما را مي فهمم.
Я вас вполне понимаю.
من كاملاً حرفهاي شما را مي فهمم.
Да, я вас хорошо понимаю.
بله، من بخوبي حرفهاي شما را مي فهمم.
Я понимаю каждое ваше слово.
من كلمه به كلمه حرفهاي شما را مي فهمم.
Да, все понятно.
بله، همه چيز قابل فهم است.
Говорите, пожалуйста, громче.
لطفاً بلند تر صحبت كنيد.
Говорите, пожалуйста, медленнее.
لطفاً آهسته تر صحبت كنيد.
Простите, я не совсем понял, что вы сказали.
ببخشيد، من متوجه همه حرفهاي شما نشدم.
Напишите, пожалуйста.
لطفاً روي كاغذ بنويسد.
Переводите.
ترجمه كنيد.
Повторите, пожалуйста.
لطفاً تكرار كنيد.
Как это сказать по-английски?
اين كلمه در انگليسي چطور ناميده مي شود؟
Нам нужен переводчик.
ما احتياج به مترجم داريم.
Нам не нужен переводчик.
ما به مترجم نياز نداريم.

و حالا به ضمير ملكي мой كه در مورد اسامي مذكر بكار مي رود در مثالهاي زير توجه كنيد:
Это мой папа (отец)
اين پدر من است.
Это мой сын
اين پسر من است
Это мой внук
اين نوه من است. (پسر)
Это мой дедушка
اين پدربزرگ من است.
Это мой брат
اين برادر من است.
Это мой дядя
اين عمو (دايي) من است.
Это мой племянник
اين پسر خاله يا پسر دايي، پسر عموي من است
Это мой двоюродный брат
اين برادرزاده من است.
Это мой муж
اين شوهر من است.
معني لغات:
Папа
بابا
Сын
فرزند پسر
внук
نوه پسر
Дедушка
پدربزرگ
Брат
برادر
дядя
دايي، عمو
Племянник
پسر خاله، پسر دايي، پسر عمو
двоюродный брат
برادرزاده
Муж
شوهر

و حالا به ضمير ملكي моя كه در مورد اسامي مؤنث بكار مي رود در مثالهاي زير توجه كنيد:
Это моя мама (мать)
اين مامان(مادر) من است.
Это моя дочь
اين دختر من است.
Это моя внучка
اين نوه من است (دختر).
Это моя бабушка
اين مادربزرگ من است.
Это моя сестра
اين خواهر من است
Это моя тётя
اين خاله يا عمه من است.
Это моя племянница
اين دختر خاله، دختر دايي، دختر عمو و يا عمه من است.
Это моя двоюродная сестра
اين خواهر زاده من است.
Это моя жена
اين همسر،يا زن من است.

معاني لغات:
мама (мать)
مامان، مادر
Дочь
دختر
Внучка
نوه دختر
Бабушка
مادربزرگ
Сестра
خواهر
Тётя
خاله، عمه
Племянница
دختر خاله، دختر دايي، دختر عمو
двоюродная сестра
خواهر زاده
Жена
زن، همسر

و حالا به ضمير ملكي мои كه در مورد اسامي جمع بكار مي رود در مثالهاي زير توجه كنيد:
Это мои родители
اينها والدين من هستند.
Это мои дети
اينها فرزندان من هستند.
Это мои родственники
اينها خويشاوندان من هستند.
معاني لغات:
Родители
والدين
Дети
فرزندان، بچه ها
Родственники
خويشاوندان

و حالا در باره زمان آينده در زبان روسي صحبت مي كنيم. زمان آينده به كمك فعل БЫТЬ در زمان آينده باضافه فعل دوم در حالت مصدر ساخته مي شود، ابتدا فعل БЫТЬ را در زمان آينده برايتان صرف ميكنيم. به دقت گوش كنيد و به خاطر بسپاريد. از اول

شخص مفرد الي آخر.
Я буду
Ты будешь
Он,она,оно будет
Мы будем
Вы будете
Они будут

و اينك به جملاتي كه افعال آنها در زمان آينده هستند توجه فرمائيد. لطفاً گوش كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Я буду работать
من كار خواهم كرد.
Мальчик будет играть.
پسربچه بازي خواهد كرد.
Дети будут гулять.
بچه ها گردش خواهند كرد.
Кто будет играть?
كي باز خواهد كرد؟
Что будет делать мальчик?
پسر بچه چكار خواهد كرد؟
Мальчик будет играть?
پسربچه بازي خواهد كرد؟
Кто будет гулять?
كي گردش خواهد كرد؟
Что будут делать дети?
بچه ها چكار خواهند كرد؟
Дети будут гулять?
بچه ها گردش خواهند كرد؟

و حالا از شما دعوت مي كنيم به يك گفتگو توجه كنيد. بدقت گوش كرده، سعي كنيد تكرار كنيد:
Коля, здравствуй!
كوليا (اسم پسر) سلام!
Здравствуй, Света!
سلام، سوتا (اسم دختر)!
Ты сегодня будешь гулять?
امروز گردش خواهي كرد؟ يا هواخوري خواهي كرد، يا براي هواخوري بيرون خواهي رفت؟
Да, я всегда гуляю вечером.
بله، من هميشه عصرها گردش ميكنم.
Как вас зовут?
اسم شما چيست؟
Меня зовут Мария.
اسم من ماريا است.
Мария? Маша? Маша, что вы будете делать сегодня вечером?
ماريا؟ ماشا؟ ماشا امروز عصر چكار خواهيد كرد؟
Вечером? Я буду выступать. Я актриса.
عصر؟ من هنرنمايي خواهم كرد. من هنرپيشه هستم.
О! И завтра вы будете выступать?
آه! فردا هم هنرنمايي خواهيد كرد؟
Нет, завтра я буду отдыхать.
نخير، فردا استراحت خواهم كرد.

و حالا شما را با چند قيد زمان ديگر آشنا مي كنيم. Сегодня امروز، Завтра فردا، вчера ديروز، утром صبح، сейчас حالا،днем ظهر،вечером عصر. به جملاتي در اين باره گوش كنيد:
Вчера я работал.
ديروز من كار كردم.
Сегодня я работаю.
امروز كار ميكنم.
Завтра я буду работать.
فردا كار خواهم كرد.

و اينك چند جمله پر كاربرد ديگر هنگام خداحافظي را مورد توجه شما قرار مي دهيم:
Мне надо идти
من بايد بروم.
До свидания
خداحافظ (مودبانه)
Пока.
خداحافظ (دوستانه)
До встречи
به اميد ديدار
До скорого свидания
تا ديداري در آينده نزديك
Увидимся позднее
بعداً همديگر را خواهيم ديد!
Всего наилучшего
با بهترين آرزوها
Удачи!
موفق باشي!
Передавай привет
سلام منو برسون.
Надеюсь вскоре встретиться с тобой
اميدوارم بزودي تو را ببينم.
Я позвоню тебе позднее
من بعداً بهت زنگ خواهم زد.
Счастливого пути!
به امان خدا!
Не болей. Будь здорова.
مريض نشو، سلامت باش.
Береги здоровье!
مواظب خودت باش!
До новых встреч
تا ديدارهاي تازه تر (بعدي، جديد تر)
Пиши!
نامه بنويس!
Вот мой адрес.
اين آدرس من.
Это на память.
اين به عنوان يادگاري.
Успехов!
موفق باشي.
Приятных снов!
خوابهاي خوب ببيني!
Увидимся!
همديگر راخواهيم ديد!

و حالا يكبار ديگر به جملات گفتگوي درس امروز گوش كنيد، تكرار كنيد و سعي كنيد معاني آنها را به خاطر آوريد:
Коля, здравствуй!
Здравствуй, Света!
Ты сегодня будешь гулять?
Да, я всегда гуляю вечером.
Как вас зовут?
Меня зовут Мария.
Мария? Маша? Маша, что вы будете делать сегодня вечером?
Вечером? Я буду выступать. Я актриса.
О! И завтра вы будете выступать?
Нет, завтра я буду отдыхать.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала