گزارش و تحلیل

تجارت خانوادگی

Telegram
تجارت خانوادگی در روسیه خودویژه است.

جامعه شناسان روسیه از مرکز مدیریت شرکت های بزرگ   دست به تحقیقاتی در خصوص تجارت  خانوادگی در روسیه زدند.  این تحقیقات نشان داد که تجارت خانوادگی  تأثیر جدی بر  مناسبات بین  خویشاوندان می گذارد و اغلب این مناسبات را  به سطح  خشک کاری می کشاند.

 محققان به این نتیجه رسیدند که  در تجارت خانوادگی  می توان  سه  نوع اصلی شرکت ها را  مشخص کرد.

گروه اول، شرکت هایی هستند که توسط  زن و شوهر تأسیس شدند.  اینگونه تجارت 20 درصد تجارت های خانوادگی را تشکیل می دهد.

گروه دوم، شرکت هایی هستند که توسط  مرد خانه تأسیس شده و  سپس برای  سمت های کلیدی نیاز به افراد مورد اعتماد است  که در وهله اول  اعضای خانواده او  در این سمت ها  جا می گیرند.  اینگونه شرکت ها  مطابق با نظرسنجی انجام شده 70 درصد تجارت های خانوادگی را تشکیل می دهند.

گروه سوم، شرکت هایی هستند که چند نفر در تأسیس  آن شریک هستند.  این گونه شرکت ها 10 درصد   تجارت  خانوادگی را تشکیل می دهند.

یکی از  خصوصیات  تجارت  خانوادگی روسیه  با تأثیر  فرهنگ تجاری بر  ارزش های خانوادگی  مرتبط است.

یلنا کورچاگینا سخنگوی مرکز مدیریت شرکت ها  در توضیح گفت: « حقیقت تأسیس شرکت تجاری توسط مرد خانه بر  فرهنگ خانواده تأثیر می گذارد.  در بعضی موارد،  روابط در خانه  بر اساس اصول کاری  شکل می گیرد».

خودویژگی دیگر تجارت خانوادگی با ریسک زیاد  محیط تجاری روسیه مرتبط است  که گاهی به تغییر شکل حرفه ای  شخصیت کارفرما می انجامد که  به این دلیل، او  در تجارت  و در زندگی خود  دست به کارهای خطرناک می زند.

هیچ کارشناسی نمی تواند  بطور دقیق بگوید چه تعداد تجارت خانوادگی در  روسیه وجود دارد.  زیرا  روش ارزیابی واحدی در این خصوص وجود ندارد.  اگر به نمونه خارجی  توجه شود، نمی توان گفت که  در نسل سوم  مالکانی در کشور وجود دارند.  در حالی که در بین  شرکت های  بین المللی ، شمار  تجارت خانوادگی  به 70 درصد  و به عنوان مثال در بین ایتالیای ها تا 90 درصد می رسد. تجارت خانوادگی در روسیه در رشته کشاورزی و  تجارت خرد و متوسط  رواج دارد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала