دروس زبان روسی: درس هفتم

درس هفتم
Telegram
حرف Л شبيه حرف «ل» در فارسي تلفظ مي شود. اين حرف هم سخت تلفظ مي شود و هم نرم. تلفظ «ل» روسي سخت شبيه تلفظ «ل» فارسي در كلماتي مانند «لازم» و «لايق» است.

Это Москва. Тут живет моя семья. Это мои родители. Они врачи. Это мой брат Володя. Он инженер. Вот мои друзья Таня и Юра. Они студенты. Я тоже студентка.

و حالا گفتگو:
تانيا:
Доброе утро, Наташа!
ناتاشا:
Доброе утро, Таня!
تانيا
Как живет твой брат Володя?
ناتاشا:
Хорошо.
تانيا:
А мама и папа?
ناتاشا:
Тоже хорошо.
تانيا:
Мама дома?
ناتاشا:
Да, мама дома. Утром она дома.

تلفظ و معاني لغات اين درس:
Москва
مسكو
семья
خانواده
живет
زندگي مي كند، بسر مي برد
мои
مال من (ضمير ملكي جمع اول شخص مفرد)
родители
والدين
они
آنها
Володя
اسم مرد
он
او (ضمير مذكر)
инженер
مهندس
студенты
دانشجويان
студентка
دانشجو (مونث)
معمولاٌ كلمات مونث به حرف «آ» و گاهي «يا» ختم مي شوند. كلمات مذكر به حروف بي صدا و گاهي به حروف صدادار
كه علامت كلمات مونث است، ختم مي‌شوند. مانند Володя و Юра. كلمات خنثي نيز به حرف «о» ختم مي شوند. حالا نمونه هايي از اسامي مذكر و مونث و خنثي:
كلمات مذكر:
Дом
خانه
Мальчик
پسربچه
Артист
آرتيست مرد
Космонавт
فضانورد
Человек
انسان
Студент
دانشجو (مرد) كلمات مونث
Книга
كتاب
Девочка
دختربچه
Артистка
آرتيست (زن)
Балерина
بالرين
Птица
پرنده
Яйцо
تخم مرغ
Колесо
چرخ
Метро
مترو
Окно
پنجره
Пианино
پيانو
Кресло
مبل
Кольцо
حلقه
Пальто
پالتو
Письмо
نامه
كلمات مذكر و مونثي كه به حروف بيصداي نرم و همچنين به حروف Х,К,Г ختم مي شوند در حالت جمع به حرف «и»

منتهي مي گردند. توجه كنيد:
Врач — врачи
Урок — уроки
Подруга — подруги
Дорога — дороги
و اما استثنا هم وجود دارد كه در اين صورت بايد حالات جمع اينگونه اسامي را به خاطر سپرد مانند:
Друг — друзья
Брат – братья
كلمه Студент فقط در مورد مردان بكار مي رود و شكل مونث آن Студентка است. اشكال جمع اين كلمه در حالت
مذكر Студенты و درحالت مونث Студентки است. كلمه инженер به معني مهندس مانند كلمه Врач هم براي
مردان بكار مي رود و هم براي زنان. جمع اين كلمه مي شود: инженеры


حالا به چند جمله توجه كنيد:
Мой брат инженер. Мои братья инженеры. Моя подруга тоже инженер. Мои подруги тоже инженеры.
معني اين جملات بدين قرار است: برادرم مهندس است. برادرانم مهندس هستند. دوست دخترم نيز مهندس است. دوستانم نيز
مهندس هستند (كه در آخرين جمله منظور تعداد بيشتر از يك دوست دختر است).
در زبان روسي ضمائر ملكي براي اسامي در حالت مفرد و جمع شكلهاي مختلفي دارند. مقايسه كنيد:
Это мой друг. Это мои друзья.
اين دوست من است. اينها دوستان من هستند.
Это наш друг. Это наши друзья.
اين دوست ماست. اينها دوستان ما هستند.
ضمائر ملكي در حالت جمع براي اسامي مذكر و مونث يكسان است.
Это мои друзья. Это мои подруги.

حالا نمونه هاي ديگري از اسامي مذكر و مونث و خنثي و حالات استثنا در آنها را مورد توجه شما قرار مي دهيم.
كلمات مذكري كه به حرف صدادار «اي й » كوتاه ختم مي شوند مانند:
Музей
موزه
Трамвай
ترامواي
Чай
چاي
Дедушка
پدربزرگ
Мужчина
مرد
Папа
بابا
Юра
يورا (اسم مرد)
Саша
ساشا (اسم مرد)
كلمات مونثي كه بطور استثنا به حرف «يا я » ختم مي شوند. براي نمونه:
Кухня
آشپزخانه
Семья
خانواده
Катя
كاتيا (اسم زن)
Аудитория
سالن سخنراني
История
تاريخ
Химия
شيمي
География
جغرافيا
كلمات خنثي كه به حرف «е» ختم مي شود. به عنوان مثال:
Море
دريا
Платье
پيراهن
Солнце
خورشيد
Здание
ساختمان
Давление
فشار
و اما هستند كلمات مذكري كه به علامت نرم ختم مي شوند. براي نمونه:
Учитель
معلم
Гость
مهمان
Дождь
باران
Календарь
تقويم
Кремль
كرملين
Рубль
روبل
Словарь
لغت نامه
و البته كلماتي كه آنها نيز به علامت نرم كننده ь ختم مي شوند ولي مونث به حساب مي آيند.
Мать
مادر
Дочь
فرزند دختر
Дверь
در
Кровать
تخت
Медаль
مدال
Ночь
شب
Осень
پاييز
Тетрадь
دفترچه
لازم به ذكر است كه در اين سري اسامي اسامي خنثي وجود ندارد كه به علامت ь ختم شده باشند.
و حالا چند نمونه جمع اسامي مذكر و مونث و خنثي را مورد توجه شما قرار مي دهيم تا بهتر به ياد بمانند.
اسامي خنثي (مفرد و جمع). شايان ذكر است كه اسامي خنثي به «о,е» ختم مي شوند كه در جمع اين حروف به «آ و يا »

مبدل مي شوند. البته استثنا هم وجود دارد. چند مثال مي آوريم:
پنجره
окно
پنجره ها
окна
دريا
море
درياها
моря
درخت
дерево
درخت ها
деревья
و يك مورد استثنايي
سيب
яблоко
سيبها
яблоки
لازم به ذكر است كه تعدادي از اسامي در زبان روسي جمع بسته نمي شوند، مانند:
Молоко
شير
Кофе
قهوه
Масло
روغن، كره
Мясо
گوشت
Рыба
ماهي
Рис
برنج
Капуста
كلم
Лук
پياز
Морковь
هويج
Мука
آرد
Сахар
شكر
Хлеб
نان
Картофель
سيب زميني

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала