دروس زبان روسی: درس چهارم

درس چهارم
اشتراک
درس چهارم و اما قرن بيستم زبان روسي خيلي سريع نسبت به تغييرات در زندگي اجتماعي از خود عكس العمل نشان داد. حوادث سال 1917 واژه‌هاي زياد جديدي را وارد زبان كردند. البته آنها به همان سرعت ظاهر شدنشنان فراموش مي شدند. در قرن 20 نيز اين پديده ادامه داشت.

زبان روسي معاصر واقعاٌ يكي از غني ترين و پيشرفته ترين زبانهاي دنياست. وسعت واژه هاي آن نه تنها زمينه را براي گسترش دخيره لغوي خود فراهم مي كند، بلكه آن لغت يگانه لازمي را پيدا مي كند كه مي توان آن را در وضعيتهاي پيچيده و متنوع زندگي امروزي به كار برد.
افراط در كاربرد واژه هاي خارجي را نمي‌توان تنها نقص بيان معاصر دانست. زنگ خطر را نقض جنبه هاي اخلاقي و زيباشناسانه فرهنگ بيان ، ممنوعيت استفاده از لغاتي كه قبلاٍ جزء لغات ممنوعه به حساب مي آمد به صدا در مي آورد. براي نمونه قبلاٌ حتي بر تحقيقات علمي كه در باره سرچشمه شكلگيري ناسزاها و فحش ها به انجام مي رسيد مهر « فقط براي استفاده علمي» زده مي شد. در اينجا مي‌توان گفت كه كاربرد چنين لغاتي در ملاء عام بدور از فرهنگ سنتي روسي است.
آري، نمي توان مانع از رشد و پيشرفت زبان شد. زبان روسي معاصر نيز يكدفعه پديدار نشده، تغييرات قطره قطره و بدون آنكه زياد حس شوند طي قرنها جا در زبان روسي باز كردند تا اينكه آن را بشكل كنوني درآوردند. خيلي چيزها طي اين مدت تغيير كرده است. لغاتي از زبان خارج شدند، لغات ديگري ظاهر و گرامر نيز شكل خود را تغيير داد.
رويهمرفته زبان هر ملتي ميراث فوق العاده ارزشمند آن است كه هر فردي در طول عمر از آن جدا نمي شود. و بالاخره اينكه نبايد نسبت به كاربرد زبان و انعكاس افكار خود به كمك زبان و ارزشي كه براي زبان مادري خود قائليم بي تفاوت باشيم. پائوستوفسكي نويسنده كلاسيك روس گفته خوبي در اين باره دارد: « شخصي كه نسبت به زبان مادري خود بي تفاوت باشد يك وحشي است، زيرا بي تفاوتي او نسبت به زبان نشاندهنده بي تفاوتي كامل او نسبت به گذشته و حال و آينده ملت خود است.»
هر ملتي بايد در حفظ زبان خود كوشا باشد. زيرا فقط واژه ها و زبان تمام معني موجوديت بشري را در خود جمع مي‌كند. اين هم بيان،هم ملت و هم خاك پدران است.

Здравствуйте!
ابتدا متني را مورد توجه شما قرار مي دهيم:
Это наш дом. Это мой брат. Это мама и папа, а это я, Наташа. Мой папа врач. И мама врач.
А кто это?
Это наш друг Юра.
А это Нина?
Да, это Нина. Нина и Юра живут там.
Что это?— Это щи.
Наташа ест щи.
Это наш дом. Вот мое окно.

حالا به معني لغات توجه كرده سعي كنيد آنها را تكرار كنيد:
مال من
Мой
مال ما
Наш
من
Я
(اسم پسر) يورا
Юра
دوست
Друг
زندگي مي كنند
Живут
مي خورد
Ест
پزشك
Врач
چه (چه چيزي) سوپ كلم
Щи
در اين درس حروف جديد Я-Ю-Е-Е را مي آموزيم كه تركيبي است از صداي حروف بيصدا با صداي А-У-О-Э.
در زبان روسي ضماير شخصي و ملكي اشكال مختلفي دارند.
Я — мой, моя, мое
Мы- наш, наша, наше
علاوه بر اين، در زبان روسي ضمير ملكي جلوي اسم قرار مي گيرد و نه بعد از آن. توجه كنيد:
من اينجا هستم. اين اتاق من است.
Я тут. Это моя комната.
ما خانه هستيم. اين خانه ماست.
Мы дома. Это наш дом.
Что это? به معني اين چيست؟ پاسخي شبيه پاسخ به سئوال Кто это? اين كيست؟ را دارد.
Кто это?— Это Юра.
Что это?— Это карта.
توجه داشته باشيد كه حرف Ч در كلمه Что مانند ш (ش) تلفظ مي شود. و اما كلمه Врач كه مذكر است مي تواند هم در مورد مردان و هم زنان به يكسان
بكار رود. توجه كنيد:
Мой папа врач. И мама врач.

و حالا اين جملات را با استفاده از ضماير ملكي мой, моя, мое (مال من) و يا наш,наша,наше (مال ما) تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Это брат. Это мой брат.
Это врач. Это мой врач.
Это папа. Это мой папа.
А это мама. Это моя мама.
Это друг. Это наш друг.
Это карта. Это наша карта.
Это дом. Это наш дом.
А это окно. Это наше окно.
و حالا به چند جمله سئوالي توجه فرمائيد:
اينها كيستند؟
Кто это?
مامان و بابا.
Это мама и папа.
اين چيست؟
Что это?
اين خانه ماست.
Это наш дом.
او كيست؟
Кто он?
يورا دوست ما.
Это наш друг Юра.
اين چيست؟
Что это?
سوپ شي.
Это щи.
اين چيست؟
Что это?
اتاق من.
Это моя комната.
مامان ، بابا كي خانه هستند؟
Когда мама и папа дома?
مامان و بابا صبح خانه هستند.
Мама и папа дома утром.
يورا كي خانه هست؟
Когда Юра дома?
فردا.
Юра дома завтра.
دكتر ما كي خانه است؟
Когда наш врач дома?
دكتر ما صبح خانه است.
Наш врач дома утром.

До свидания!

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала