دروس زبان روسی: درس اول

درس اول
Telegram
ابتدا بخش اول تاريخچه زبان روسي را مورد توجهتان قرار مي دهيم. زبان روسي يكي از رايج ترين زبانهاي دنياست. از نظر تعداد افرادي كه به اين زبان تكلم مي كنند زبان روسي جاي پنجم بعد از زبان چيني، انگليسي، هندي و اسپانيولي را به خود اختصاص مي دهد. در بين زبان هاي اسلاوي زبان روسي رايج ترين آنهاست.

ابتدا بخش اول تاريخچه زبان روسي را مورد توجهتان قرار مي دهيم. زبان روسي يكي از رايج ترين زبانهاي دنياست. از نظر تعداد افرادي كه به اين زبان تكلم مي كنند زبان روسي جاي پنجم بعد از زبان چيني، انگليسي، هندي و اسپانيولي را به خود اختصاص مي دهد.
در بين زبان هاي اسلاوي زبان روسي رايج ترين آنهاست. تمام زبانهاي اسلاوي شباهت زيادي با يكديگر دارند. اما زبان بلاروسي و اوكرايني بيشتر از ديگر زبانهاي اسلاوي به روسي نزديكند. اين سه زبان با هم گروه زبانهاي اسلاوي شرقي را تشكيل مي دهند كه جزئي از گروه اسلاوي خانواده هند و اروپايي است.
با نگاه به درخت زبانها مشاهده مي كنيم كه شاخه هاي زبانهاي اسلاوي از تنه محكم و قوي خانواده زبانهاي هندو اروپايي منشعب شده است. زبانهاي هندي، ايراني، يوناني، ايتاليايي، رومي و كلت، آلماني و گروه بالتيكي زبانها، ارمني و آلباني و ديگر زبانها جزئي از اين خانواده هستند. زبانهاي اسلاوي بيشتر از ديگر زبانهاي هند و اروپايي، به زبانهاي بالتيكي نزديك هستند: زبان لتوني و لاتوني و زبان مرده روسي كه تا دهه اول قرن 18 كاملاٌ ناپديد شد. فروپاشي وحدت زباني هندو اروپايي به دوره اي از اواخر هزاره سوم، اوايل هزاره دوم قبل از ميلاد مربوط مي شود. احتمالاٌ در آن موقع روندهايي به وقوع پيوستند كه باعث ظاهر شدن زبان اوليه اسلاوي و جدا شدن آن از گروه زبانهاي هندو اروپايي شد.
زبان اوليه اسلاوي جد تمام زبانهاي اسلاوي است كه فاقد كتابت و به هيچ شكلي به ثبت نرسيده بود. وطن جد اندر جد اسلاو ها كه آنها در آنجا به عنوان يك قوم با زبان خاص خود ساكن شدند و بعدها به سرزمين هاي جديدي رفتند از دوناي وسطي تا دنپر را تشكيل مي داد. طي قرون 6 و 7 امواج سكني گزيدن اسلاوها به بخش اعظم شبه جزيره بالكان از جمله يونان معاصر رسيد. تا پايان دوره زبان اوليه اسلاوي ، اسلاوها بخش اعظم اراضي در اروپاي مركزي و شرقي را اشغال كرده بودند.
سالها در پي هم سپري شدند و قرنها با يكديگر جا عوض كردند و در پي بروز تغييرات در سلايق، عادتها و رفتار انسان و بروز دگرگوني در دنياي معنوي ، سخن او يا ساده تر گفته شود، زبان او نيز دچار تغيير شد. زبان اوليه اسلاوي در تاريخ طولاني خود، تغييرات زيادي را از سر گذراند. در اولين دوره موجوديت خود، تكامل آن خيلي كند بود و تا حد زيادي يكجور بود، هر چند تنوع لهجه اي در آن وجود داشت. ديرتر حدوداٌ از قرن 4 تا 6 عصر حاضر در زبان اوليه اسلاوي تغييرات شديدي بروز كرد كه در قرن 6 عصر حاضر باعث فروپاشي آن و ظاهر شدن زبانهاي جداگانه اسلاوي شد.
زبان روسي باستاني جد زبانهاي روسي و بلاروسي و اوكرائيني معاصر بود. فروپاشي زبان روسي باستاني باعث بروز زبان روسي يا زبان روسي كبير شد كه با زبان بلاروسي و اوكرائيني فرق داشت. اين اتفاق در قرن 16 اتفاق افتاد.
خوب عزيزان، بخش اول تاريخچه مختصر شكلگيري زبان روسي را مورد توجه شما قرار داديم و حالا مي پردازيم به درس اول امروز.
امروز اولين درس از سري جديد دروس زبان روسي را آغاز مي كنيم، اين بخش شامل ده درس اول و دوره ابتدايي زبان روسي و اصوات و تلفظ كلمات است كه در فرا گرفتن اين زبان از طريق آموزش راديويي به شما كمك خواهد كرد.
جدول حروف بيصدا در زبان روسي
تلفظ حروف بيصدا نوشتن حروف و ترجمه مثال روسي حروف بيصداي روسي
مانند «ب» فارسي در كلمه «برف» B (bank)
بانك Б-б (банк)
مانند «و» فارسي در كلمه «وزير» V (vada)
آب В-в (вода)
مانند «گ» فارسي در كلمه «گاري» G (gara)
كوه Г-г (гора)
مانند «د» فارسي در كلمه «در» D (dom)
خانه Д-д (дом)
مانند «ژ» فارسي در كلمه «ژاله» Zh (zhara)
گرما Ж-ж (жара)
مانند «ز» فارسي در كلمه «زمين» Z (zal)
سالن З-з (зал)
مانند «ي» فارسي در كلمه «ترامواي» Y (tramvay)
ترامواي Й-й (трамвай)
مانند «ك» فارسي در كلمه «كار» K (karta)
نقشه К-к (карта)
مانند «ل» فارسي در كلمه «لامپ» L(lampa)
لامپ Л-л (лампа)
مانند «م» فارسي در كلمه «مردم» M (most)
پل М-м (мост)
مانند «ن» فارسي در كلمه «نان» N (nos)
بيني Н-н (нос)
مانند «پ» فارسي در كلمه «توپ» P (park)
پارك П-п (парк)
مانند «ر» فارسي در كلمه «رود» R (ruka)
دست Р-р (рука)
مانند «س» فارسي در كلمه «سلام» S (son)
خواب С-с (сон)
مانند «ت» فارسي در كلمه «لغت» T (Tam)
آنجا Т-т (там)
مانند «ف» فارسي در كلمه «فردا» F (Fabrika)
كارخانه Ф-ф (фабрика)
مانند «خ» فارسي در كلمه «خوب» Kh (khurma)
خرمالو Х-х (хурма)
مانند تلفظ توأم دو حرف «ت» و «س». Ts (tsement, ovtsa)
سيمان، ميش Ц-ц (цемент, овца)
مانند «چ» فارسي در كلمه «چند» Ch (Chai)
چاي Ч-ч (чай)
مانند «ش» فارسي در كلمات «شور، شاد،شغل» Sh (koshka, mashina,
karandash)
گربه، ماشين، مداد Ш-ш (кошка, машина, карандаш)
چنين حرفي در زبان فارسي نيست، براي تلفظ آن بايد «ش» را كشيده تلفظ كرد. Sh-e (tavarish, pisha)
رفيق، غذا Щ-щ (товарищ, пища)
تلفظ كلمات روسي به كمك حروف انگليسي
Да Da
Нет Net
Спасибо Spasibo
Большое спасибо Bolshoe spasibo
пожалуйста Pazhaluista
пожалуйста Pazhaluista
извините Izvinite
здравствуйте Zdravstvuyte
До свидания Do svidaniya
Пока Poka
Доброе утро Dobroe utro
Добрый день Dobry den
Добрый вечер Dobry vecher
Спокойной ночи Spokoynoy nochi
Bolshoe spasibo

قبل از شروع درس چند واژه پر كاربرد را به شما ياد مي دهيم.
سلام مؤدبانه!
Здравствуйте!
سلام دوستانه
Привет!
صبح بخير
Доброе утро!
بعد ازظهر بخير
Добрый день!
عصر بخير
Добрый вечер!
شب بخير
Спокойной ночи!
حالتون چطوره؟
Как дела?
متشكرم!
Спасибо.
متشكرم، خوب، عاليه.
Спасибо, хорошо, отлично.

حالا برايتان توضيح مختصري در باره قواعد خواندن و نوشتن به زبان روسي مي دهيم.
در زبان روسي حروف چاپي و حروف خطي وجود دارد و اين حروف به اشكال بزرگ و كوچك نوشته مي شوند درست مانند زبان انگليسي. حرف اول هر كلمه اي كه در اول جمله قرار بگيرد بزرگ نوشته مي شود. حرف اول اسامي نيز بزرگ نوشته مي شود.

و حالا از تلفظ حروف شروع مي كنيم.:
حرف «آ». هنگام تلفظ اين حرف لبها بخوبي از هم باز مي شوند. مثلاٌ در كلمه
ТАМ (تام)
МАМА (ماما)
НАТА (ناتا)
حرف روسي «о» مانند واو در «دو» (2) تلفظ مي شود.
Дом (دُم)
Слова (سلووا)
حرف روسي «У» مانند صداي «واو» در كلماتي مانند «كو» و «رو» تلفظ مي شود،
Тут (توت)
Бумага (بوماگا)
حالا به تلفظ و معاني اين كلمات و جملات توجه فرمائيد و سعي كنيد آنها را تكرار كنيد:
اينجا
Тут
آنجا
Там
خانه
Дом
مادر، مامان
Мать, Мама
در خانه
Дома
او (مذكر)
Он (اون)
او مونث
Она (آنا)
او خنثي
Оно (انوو)
برادر
Брат (بِرات)
پدر، بابا
Отец (آتيتس)
Папа (پاپا)
و حالا اين جملات را تكرار كنيد:
Тут дом.
خانه اينجاست.
Там дом.
خانه آنجاست.
Брат дома. Он дома.
برادر در خانه است. او در خانه است.
Мама дома. Она дома.
مادر در خانه است، او در خانه است.
Папа дома. Он дома.
بابا در خانه است. او در خانه است.
پايان درس اول
До свидания!

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала