کمبود 100 هزار پرستار در 5 سال آينده در ایران

© Sputnik / Alexander Kondratyuk /  مراجعه به بانک تصاویر کمبود 100 هزار پرستار در 5 سال آينده در ایران
کمبود 100 هزار پرستار در 5 سال آينده در ایران - اسپوتنیک ایران
Telegram
دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي گفت: در حال حاضر براساس اعلام معاونت پرستاري، 85 هزار نيروي پرستار و براي 5 سال آينده 100 هزار پرستار نياز داريم.

حبرگزاری اسپوتنیک به نقل از آريا، دکتر سيد منصور رضوي در نشست معاونين آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشکي و روساي دانشکده هاي پرستاري که امروز در ستاد مرکزي وزارت بهداشت در حال برگزاري است، تعداد آمار ثبت شده گروه پرستاران در کشور را 113 هزار و 664 نفر بيان کرد و گفت: 18 هزار و 385 بهيار، 942 کاردان پرستاري، 90 هزار و 319 کارشناس پرستاري، 3 هزار و 759 کارشناس ارشد پرستاري و 259 دکتراي پرستاري تعداد آمار ثبت شده پرستاران در رده هاي مختلف در سازمان نظام پرستاري ايران شامل تعداد شاغلين، بازنشسته ها و شاغلين در امور ديگر هستند.
دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي يکي از روش هاي محاسبه تعداد پرستار موجود در کشور را استفاده از روش سنتي بيان کرد و افزود: استفاده از محاسبه به روش سازمان جهاني بهداشت، محاسبه بر اساس نسبت پرستار به جمعيت کشور، پرستار به پزشک، پرستار به تخت بيمارستاني و محاسبه با شاخص هاي توافقي کلي داخلي از ديگر روش هاي محاسبه تعداد پرستار مورد نياز در کشور است.
وي با اشاره به اين که در روش سنتي تعداد تخت عمومي در کشور حدود 90 هزار تخت است، گفت: در اين روش به ازاي هر 8 تخت عمومي يک پرستار نياز است.
به گفته دکتر رضوي، در اين روش تعداد تخت هاي اورژانس در کشور 8 هزار و 40 تخت است،که يک پرسنل به ازاي هر 3 تخت اورژانس مورد نياز است.
وي افزود: تعداد متوسط تخت عمل در روش سنتي 3200 تخت است که به ازاي هر 1 تخت اتاق عمل 5 پرسنل نياز است.
دکتر رضوي با اشاره به وجود 3 هزار و 985 تخت دياليز، پرستار مورد نياز به ازاي هر 2 تخت دياليز را 1 نفر عنوان کرد و گفت: در روش سنتي تعداد تخت هاي آي سي يو در کشور 5 هزار و 413 و سي سي يو 4 هزار و 509 تخت است که يک پرستار براي هر3 تخت بخش ICU و يک پرستار هم براي هر 2 تخت بخش CCU لازم است.
وي افزود: البته اين تعداد پرستار مورد نياز براي هر بخش بعلاوه ضريب 1.3 هر شيفت مي شود که با محاسبه به روش سنتي پرستار هم زياد داريم ولي اين روش محاسبه امروز کارايي ندارد.
به گفته دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي، ميزان مورد نياز پرستار در کشور با استفاده از روش محاسبه سازمان جهاني بهداشت حدود 60 هزار نفر است.
دکتر رضوي در ادامه، با بيان اين که نسبت پرستار به جمعيت در ايران به ازاي هر هزار نفر 1.5 پرستار است، گفت: اگر بخواهيم اين نسبت را در کشور به عدد 4 برسانيم، با احتساب 80 ميليون جمعيت کشور و کسر تعداد نيروهاي موجود، حداقل 200 هزار پرستار کم داريم.
وي همچنين، ميانگين متوسط نسبت پرستار به پزشک در دنيا را 3.3 بيان کرد و گفت: در حال حاضر تعداد پرستاران شاغل در کشور حدود 114 هزار نفر است و نسبت پرستار به پزشک در ايران به طور متوسط 1.14 مي باشد.
دکتر رضوي افزود: چنانچه بخواهيم ميانگين نسبت پرستار به پزشک را در کشور به عدد 3 پرستار در برابر هر پزشک برسانيم، لازم است 300 هزار پرستار داشته باشيم که با کسر پرستاران موجو، حدود 200 هزار پرستار کم داريم.
دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي در ادامه، با بيان اين که براساس استاندارد هاي بين المللي و جهاني نسبت پرستار بر حسب تخت بيمارستاني، 3 پرستار براي دو تخت بيمارستاني است، گفت: با احتساب 120 تخت کنوني ميزان پرستار مورد نياز 180 هزار نفر مي باشد که با کسر نيروهاي موجود، حدود 70 هزار پرستار کمبود داريم.
دکتر رضوي تعداد پرستار بر اساس محاسبات شاخص هاي توافقي کلي را 3 برابر تعداد پزشکان بيان کرد و گفت: براساس اين روش تعداد پرستار بايد دو برابر تعداد تخت بيمارستاني و 3 پرستار به ازاي هر هزار نفر داشته باشيم.
وي افزود: در حال حاضر براساس اعلام معاونت پرستاري، 85 هزار نيروي پرستار و براي 5 سال آينده 100 هزار پرستار نياز داريم.
دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص ضرايب پيشنهادي براي توزيع رده هاي پرستاري در کشور، گفت: 5 درصد کمک بهيار، 25 درصد بهيار، 60 درصد کارشناس پيوسته و ناپيوسته پرستاري، 13درصد کارشناس ارشد و 2 درصد دکتري ضرايب پيشنهادي براي توزيع رده هاي پرستاري هستند.
دکتر رضوي در پايان گفت: در حال حاضر حدود 70 تا 170 هزار نيروي پرستار نياز داريم که ظرفيت پذيرش در 181 دانشکده موجود 7 هزار نفر است، لذا استفاده از همه ظرفيت هاي موجود کشور اجتناب ناپذير است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала