ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد

© Photo / NASA/JHUAPL/SwRIناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران
Telegram
کاوشگر "نیوهوریزونز" (افق های جدید) اولین عکس های سطح سیاره پلوتو را به زمین ارسال کرد که در آنها تمام کوه های یخ این سیاره در زیر نور خورشید دیده می شود.

عکس های جدید سطح سیاره پلوتو در سایت ناسا (آژانس فضایی آمریکا) منتشر شده است.
عکس ها 15 دقیقه پس از عبور کاوشگر "نیوهوریزونز " از نزدیک ترین نقطه به پلوتو گرفته شده اند که به دنبال آن کاوشگر دور زده و از این سیاره در غروب عکس گرفت.
عکس ها در ماه زوئیه گرفته شده اما فقط حالا به زمین رسیده است.

© Photo / NASA/JHUAPL/SwRIناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران
1/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
© Photo / NASA/JHUAPL/SwRIناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران
2/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
© Photo / NASA/JHUAPL/SwRIناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران
3/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
© Photo / NASA/JHUAPL/SwRIناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران
4/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
© Photo / NASA/JHUAPL/SwRIناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران
5/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
© Photo / NASA/JHUAPL/SwRIناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران
6/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
© Photo / NASA/JHUAPL/SwRIناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران
7/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
© REUTERS / NASA/JHUAPL/SwRIناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران
8/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
© Photo / NASA/JHUAPL/SwRIناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران
9/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
1/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
2/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
3/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
4/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
5/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
6/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
7/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
8/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
9/9
ناسا اولین عکس سپیده دم در سیاره پلوتو را منتشر کرد
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала