میکروب های فضایی

Telegram
میکروب ها قادرند خود را با سخت ترین شرایط زیستی وفق بدهند.

 به نوشته « گاردین» شهاب سنگ  « 67 ار» چوروموف — گراسیمنکو می تواند حامل میکروب های فضایی باشد. به گفته متخصصان  ترکیبات غنی  پوسته  سیاه سنگ گواه این امر است.

به عقیده اخترشناسان مشهور،  وجود موجود زنده را می توان با  میکروب هایی در زیر پوسته یخی  توضیح داد که قادرند  خود را با  سخت ترین شرایط زیستی وفق بدهند.  میکروب های مشابه  که می توانند در شرایط مافوق سخت زنده بمانند. اینگونه میکروب ها در  نامساعد ترین نقاط سیاره زمین نیز  وجود دارند.

اخترشناسان  معتقدند که  شهاب سنگ چوروموف — گراسیموف  می تواند خانه ای برای  میکروارگانیزم های  زنده باشد.  همانا شهاب سنگ های مشابهی در زمان خود ناقل ارگانیزم های زنده به روی زمین بوده اند.

پژوهش ها نشان خواهد داد که  میکروب ها  می توانند در آن بخش هایی از سنگ آسمانی زندگی کنند  که در آنجا آب  وجود دارد. ارگانیزم های  حاوی نمک  که مانند ضد یخ عمل می کنند  قادرند  فعالیت خود را تحت دمای  زیر 40 درجه حفظ  کنند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала