Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

عکس های برندگان مسابقه بین المللی عکاسان خبری در مسکو به نام آندره استنین

اشتراک
برندگان مسابقه بین المللی عکاسان خبری در مسکو به نام آندره استنین

مراسم اعطای جوایز این مسابقه در مرکز بین المللی خبری چند رسانه ای خبرگزاری بین المللی "روسیه امروز" با حضور آندره کیسلیوف، مدیر کل این خبرگزاری برگزار شد و وی از شرکت کنندگان آن که تقریبا 5000 عکس از 54 کشور جهان ارسال نمودند، سپاسگذاری کرد. از جمله عکاسانی از روسیه، هند و کشور های اروپا،آمریکای شمالی و جنوبی ، خاور نزدیک، آسیای جنوب شرقی در مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین که خبرگزاری بین المللی "روسیه امروز" با نظارت کمیسیون امور یونسکو در روسیه آنرا ترتیب داده بود، شرکت داشتند. عکاسان خبری از کشور های فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسلوونی، پرو، چین، سوریه، ایران و اسرائیل به دریافت دیپلم های مکان های اول ، دوم و سوم در بخش های "اخبار اصلی"، مسائل معاصر"، "ورزش"، و "زندگی روزمره" مفتخر شدند.

© Photo / Hosam Katan/Rossiya Segodnyaعکس آلکس ماسی، عکاس خبری ایتالیایی تحت عنوان «Poonam's Tale of Hope in Bhopal» در بخش "مجموعه عکس ها درباره زندگی روزمره" مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
عکس آلکس ماسی، عکاس خبری ایتالیایی تحت عنوان «Poonam's Tale of Hope in Bhopal» در بخش مجموعه عکس ها درباره زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد. - اسپوتنیک ایران
1/16
عکس آلکس ماسی، عکاس خبری ایتالیایی تحت عنوان «Poonam's Tale of Hope in Bhopal» در بخش "مجموعه عکس ها درباره زندگی روزمره" مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
© Photo / Konstantin Chalabov/Rossiya Segodnyaعکس کنستانتین چالابوف، عکاس روسی تحت عنوان "تمرین داریا شیباروا" در بخش عکس های منفرد ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
عکس کنستانتین چالابوف، عکاس روسی تحت عنوان تمرین داریا شیباروا در بخش عکس های منفرد ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد. - اسپوتنیک ایران
2/16
عکس کنستانتین چالابوف، عکاس روسی تحت عنوان "تمرین داریا شیباروا" در بخش عکس های منفرد ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
© Photo / Guanguan Liu/Rossiya Segodnyaعکس Guanguan Liu، عکاس چینی تحت عنوان "Poor kids’ baseball team" مورد تقدیر هیئت داوران بخش ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین قرار گرفت.
عکس Guanguan Liu، عکاس چینی تحت عنوان Poor kids’ baseball team مورد تقدیر هیئت داوران بخش ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین قرار گرفت. - اسپوتنیک ایران
3/16
عکس Guanguan Liu، عکاس چینی تحت عنوان "Poor kids’ baseball team" مورد تقدیر هیئت داوران بخش ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین قرار گرفت.
© Photo / Alexey Loshchilov/Rossiya Segodnyaعکس آلکسی لوشیلوف، عکاس خبری روسی تحت عنوان "گردش در موزه در بخش "عکس منفرد زندگی روزمره" مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد.
عکس  آلکسی لوشیلوف، عکاس خبری روسی تحت عنوان گردش در موزه  در بخش عکس منفرد زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول  شد. - اسپوتنیک ایران
4/16
عکس آلکسی لوشیلوف، عکاس خبری روسی تحت عنوان "گردش در موزه در بخش "عکس منفرد زندگی روزمره" مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد.
© Photo / Alex Masi/Rossiya Segodnyaعکس آلکس ماسی، عکاس خبری ایتالیایی تحت عنوان «Poonam's Tale of Hope in Bhopal» در بخش "مجموعه عکس ها درباره زندگی روزمره" مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
عکس آلکس ماسی، عکاس خبری ایتالیایی تحت عنوان «Poonam's Tale of Hope in Bhopal» در بخش مجموعه عکس ها درباره زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد. - اسپوتنیک ایران
5/16
عکس آلکس ماسی، عکاس خبری ایتالیایی تحت عنوان «Poonam's Tale of Hope in Bhopal» در بخش "مجموعه عکس ها درباره زندگی روزمره" مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
© Photo / Elena Anosova/Rossiya Segodnyaعکس یلنا آنوسووا ، عکاس خبری روسی تحت عنوان "بخش" در بخش "مجموعه عکس های زندگی روزمره" مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد.
عکس یلنا آنوسووا ، عکاس خبری روسی تحت عنوان بخش  در بخش مجموعه عکس های زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد. - اسپوتنیک ایران
6/16
عکس یلنا آنوسووا ، عکاس خبری روسی تحت عنوان "بخش" در بخش "مجموعه عکس های زندگی روزمره" مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد.
© Photo / Ashraf Amra/Rossiya Segodnyaعکس Ashraf Amra، عکاس اسرائیلی تحت عنوان "The annual muslims Hajj" در بخش عکس های منفرد زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
عکس Ashraf Amra، عکاس اسرائیلی تحت عنوان The annual muslims Hajj در بخش عکس های منفرد زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد. - اسپوتنیک ایران
7/16
عکس Ashraf Amra، عکاس اسرائیلی تحت عنوان "The annual muslims Hajj" در بخش عکس های منفرد زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
© Photo / Adel Pazyar/Rossiya Segodnyaعکس عادل پازیار، عکاس ایرانی به نام "مثل ماهی" در بخش "مجموعه عکس های ورزشی" مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد.
عکس عادل پازیار، عکاس ایرانی به نام مثل ماهی در بخش مجموعه عکس های ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد. - اسپوتنیک ایران
8/16
عکس عادل پازیار، عکاس ایرانی به نام "مثل ماهی" در بخش "مجموعه عکس های ورزشی" مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد.
© Photo / Jonas Wresch/Rossiya Segodnyaعکس Jonas Wresch عکاس خبری آلمانی در بخش های عکس های منفرد اخبار اصلی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد.
عکس Jonas Wresch عکاس خبری آلمانی در بخش های عکس های منفرد اخبار اصلی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد. - اسپوتنیک ایران
9/16
عکس Jonas Wresch عکاس خبری آلمانی در بخش های عکس های منفرد اخبار اصلی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین اول شد.
© Photo / Daria Isayeva/Rossiya Segodnyaعکس داریا ایسایوا، عکاس روسی در بخش عکس های منفرد ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین دوم شد.
عکس داریا ایسایوا، عکاس روسی در بخش عکس های منفرد ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین دوم شد. - اسپوتنیک ایران
10/16
عکس داریا ایسایوا، عکاس روسی در بخش عکس های منفرد ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین دوم شد.
© Photo / Artur Lebedev/Rossiya Segodnyaعکس آرتور لبدف،" نقاش روسی تحت عنوان "تمرین مراسم بازیهای المپیک سوچی" مورد تقدیر هیئت داوران بخش ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین قرار گرفت.
عکس آرتور لبدف، نقاش روسی تحت عنوان تمرین  مراسم بازیهای المپیک سوچی مورد تقدیر هیئت داوران بخش ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین قرار گرفت. - اسپوتنیک ایران
11/16
عکس آرتور لبدف،" نقاش روسی تحت عنوان "تمرین مراسم بازیهای المپیک سوچی" مورد تقدیر هیئت داوران بخش ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین قرار گرفت.
© Photo / Hosam Katan/Rossiya Segodnyaعکس Hosam Katan عکاس خبری سوری تحت عنوان"Pool in street" در بخش عکس های منفرد درباره زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین دوم شد.
عکس Hosam Katan  عکاس خبری سوری تحت عنوانPool in street در بخش عکس های منفرد درباره زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین دوم شد. - اسپوتنیک ایران
12/16
عکس Hosam Katan عکاس خبری سوری تحت عنوان"Pool in street" در بخش عکس های منفرد درباره زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین دوم شد.
© Photo / Mikhail Mordasov/Rossiya Segodnyaعکس میخائیل مرداسف، عکاس روسی تحت عنوان "کریمه یک سال پس از پیوستن به روسیه" در بخش مجموعه عکس ها اخبار اصلی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین دوم شد.
عکس میخائیل مرداسف، عکاس روسی تحت عنوان کریمه یک سال پس از پیوستن به روسیه در بخش مجموعه عکس ها اخبار اصلی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین دوم شد. - اسپوتنیک ایران
13/16
عکس میخائیل مرداسف، عکاس روسی تحت عنوان "کریمه یک سال پس از پیوستن به روسیه" در بخش مجموعه عکس ها اخبار اصلی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین دوم شد.
© Photo / Daniel Rodrigues/Rossiya Segodnyaعکس Daniel Rodrigues، عکاس خبری پرتغالی در بخش مجموعه عکس های ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
عکس Daniel Rodrigues، عکاس خبری پرتغالی در بخش مجموعه عکس های ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد. - اسپوتنیک ایران
14/16
عکس Daniel Rodrigues، عکاس خبری پرتغالی در بخش مجموعه عکس های ورزشی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
© Photo / Guanguan Liu/Rossiya Segodnyaعکس Guanguan Liu، عکاس خبری چینی در بخش عکس های منفرد درباره رویدادهای اصلی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
عکس Guanguan Liu، عکاس خبری چینی در بخش عکس های منفرد درباره رویدادهای اصلی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد. - اسپوتنیک ایران
15/16
عکس Guanguan Liu، عکاس خبری چینی در بخش عکس های منفرد درباره رویدادهای اصلی مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین سوم شد.
© Photo / Alekseeva Maria/Rossiya Segodnyaعکس ماریا آلکسییوا، عکاس خبری روسی در بخش مجموعه عکس ها درباره زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.
عکس ماریا آلکسییوا، عکاس خبری روسی در بخش مجموعه عکس ها درباره زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت. - اسپوتنیک ایران
16/16
عکس ماریا آلکسییوا، عکاس خبری روسی در بخش مجموعه عکس ها درباره زندگی روزمره مسابقه بین المللی عکاسان خبری جوان در مسکو به نام آندره استنین مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала