جام جهانی فوتبال 2022 قطر

گروه А
 • گروه Аورزشگاه آل بیت
  20.11
  19:30
  قطر
  اکوادور
  0
  2
 • گروه Аورزشگاه الثمامه
  21.11
  19:30
  سنگال
  هلند
  0
  2
 • گروه Аورزشگاه الثمامه
  25.11
  16:30
  قطر
  سنگال
  1
  3
 • گروه Аاستادیوم بین المللی خلیفه
  25.11
  19:30
  هلند
  اکوادور
  1
  1
 • گروه Аاستادیوم بین المللی خلیفه
  29.11
  18:30
  اکوادور
  سنگال
  1
  2
 • گروه Аورزشگاه آل بیت
  29.11
  18:30
  هلند
  قطر
  2
  0
 • گروه B
 • گروه Bاستادیوم بین المللی خلیفه
  21.11
  16:30
  انگلستان
  ایران
  6
  2
 • گروه Bاحمد بن علی
  21.11
  22:30
  ایالات متحده
  ولز
  1
  1
 • گروه Bاحمد بن علی
  25.11
  13:30
  ولز
  ایران
  0
  2
 • گروه Bورزشگاه آل بیت
  25.11
  22:30
  انگلستان
  ایالات متحده
  0
  0
 • گروه Bاحمد بن علی
  29.11
  22:30
  ولز
  انگلستان
  0
  3
 • گروه Bورزشگاه الثمامه
  29.11
  22:30
  ایران
  ایالات متحده
  0
  1
 • گروه C
 • گروه Cاستادیوم نمادین لوسیل
  22.11
  13:30
  آرژانتین
  عربستان سعودی
  1
  2
 • گروه C974
  22.11
  19:30
  مکزیک
  لهستان
  0
  0
 • گروه Cاستادیوم شهر آموزش
  26.11
  16:30
  لهستان
  عربستان سعودی
  2
  0
 • گروه Cاستادیوم نمادین لوسیل
  26.11
  22:30
  آرژانتین
  مکزیک
  2
  0
 • گروه Cاستادیوم نمادین لوسیل
  30.11
  22:30
  عربستان سعودی
  مکزیک
  1
  2
 • گروه C974
  30.11
  22:30
  لهستان
  آرژانتین
  0
  2
 • گروه D
 • گروه Dاستادیوم شهر آموزش
  22.11
  16:30
  دانمارک
  تونس
  0
  0
 • گروه Dورزشگاه الجنوب
  22.11
  22:30
  فرانسه
  استرالیا
  4
  1
 • گروه Dورزشگاه الجنوب
  26.11
  13:30
  تونس
  استرالیا
  0
  1
 • گروه D974
  26.11
  19:30
  فرانسه
  دانمارک
  2
  1
 • گروه Dورزشگاه الجنوب
  30.11
  18:30
  استرالیا
  دانمارک
  1
  0
 • گروه Dاستادیوم شهر آموزش
  30.11
  18:30
  تونس
  فرانسه
  1
  0
 • گروه E
 • گروه Eاستادیوم بین المللی خلیفه
  23.11
  16:30
  آلمان
  ژاپن
  1
  2
 • گروه Eورزشگاه الثمامه
  23.11
  19:30
  اسپانیا
  کاستاریکا
  7
  0
 • گروه Eاحمد بن علی
  27.11
  13:30
  ژاپن
  کاستاریکا
  0
  1
 • گروه Eورزشگاه آل بیت
  27.11
  22:30
  اسپانیا
  آلمان
  1
  1
 • گروه Eورزشگاه آل بیت
  01.12
  22:30
  کاستاریکا
  آلمان
 • گروه Eاستادیوم بین المللی خلیفه
  01.12
  22:30
  ژاپن
  اسپانیا
 • گروه F
 • گروه Fورزشگاه آل بیت
  23.11
  13:30
  مراکش
  کرواسی
  0
  0
 • گروه Fاحمد بن علی
  23.11
  22:30
  بلژیک
  کانادا
  1
  0
 • گروه Fورزشگاه الثمامه
  27.11
  16:30
  بلژیک
  مراکش
  0
  2
 • گروه Fاستادیوم بین المللی خلیفه
  27.11
  19:30
  کرواسی
  کانادا
  4
  1
 • گروه Fورزشگاه الثمامه
  01.12
  18:30
  کانادا
  مراکش
 • گروه Fاحمد بن علی
  01.12
  18:30
  کرواسی
  بلژیک
 • گروه G
 • گروه Gورزشگاه الجنوب
  24.11
  13:30
  سویس
  کامرون
  1
  0
 • گروه Gاستادیوم نمادین لوسیل
  24.11
  22:30
  برزیل
  صربستان
  2
  0
 • گروه Gورزشگاه الجنوب
  28.11
  13:30
  کامرون
  صربستان
  3
  3
 • گروه G974
  28.11
  19:30
  برزیل
  سویس
  1
  0
 • گروه G974
  02.12
  22:30
  صربستان
  سویس
 • گروه Gاستادیوم نمادین لوسیل
  02.12
  22:30
  کامرون
  برزیل
 • گروه H
 • گروه Hاستادیوم شهر آموزش
  24.11
  16:30
  اروگوئه
  کره جنوبی
  0
  0
 • گروه H974
  24.11
  19:30
  پرتغال
  غنا
  3
  2
 • گروه Hاستادیوم شهر آموزش
  28.11
  16:30
  کره جنوبی
  غنا
  2
  3
 • گروه Hاستادیوم نمادین لوسیل
  28.11
  22:30
  پرتغال
  اروگوئه
  2
  0
 • گروه Hورزشگاه الجنوب
  02.12
  18:30
  غنا
  اروگوئه
 • گروه Hاستادیوم شهر آموزش
  02.12
  18:30
  کره جنوبی
  پرتغال
 • یک هشتم نهایی
 • یک هشتم نهایی استادیوم بین المللی خلیفه
  03.12
  18:30
  هلند
  ایالات متحده
 • یک هشتم نهایی احمد بن علی
  03.12
  22:30
  آرژانتین
  استرالیا
 • یک هشتم نهایی ورزشگاه الثمامه
  04.12
  18:30
  فرانسه
  لهستان
 • یک هشتم نهایی ورزشگاه آل بیت
  04.12
  22:30
  انگلستان
  سنگال
 • یک هشتم نهایی ورزشگاه الجنوب
  05.12
  18:30
  1E
  2F
 • یک هشتم نهایی 974
  05.12
  22:30
  1G
  2H
 • یک هشتم نهایی استادیوم شهر آموزش
  06.12
  18:30
  1F
  2E
 • یک هشتم نهایی استادیوم نمادین لوسیل
  06.12
  22:30
  1H
  2G
 • یک چهارم نهایی
 • یک چهارم نهاییاستادیوم شهر آموزش
  09.12
  18:30
  Winner 1E/2F
  Winner 1G/2H
 • یک چهارم نهاییاستادیوم نمادین لوسیل
  09.12
  22:30
  Netherlands/USA
  Argentina/Australia
 • یک چهارم نهاییورزشگاه الثمامه
  10.12
  18:30
  Winner 1F/2E
  Winner 1H/2G
 • یک چهارم نهاییورزشگاه آل بیت
  10.12
  22:30
  England/Senegal
  France/Poland
 • نیمه نهایی
 • نیمه نهاییورزشگاه آل بیت
  13.12
  22:30
  Winner QF 1
  Winner QF 2
 • نیمه نهاییاستادیوم نمادین لوسیل
  14.12
  22:30
  Winner QF 3
  Winner QF 4
 • مسابقه رده بندی
 • مسابقه رده بندی استادیوم بین المللی خلیفه
  17.12
  18:30
  Loser SF 1
  Loser SF 2
 • فینال
 • فینال استادیوم نمادین لوسیل
  18.12
  18:30
  Winner SF 1
  Winner SF 2
 • نوار خبری
  0
  loader
  بحث و گفتگو
  Заголовок открываемого материала