کار در آسمان

Telegram
امروز، روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.
© AP Photo / Manish Swarup

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مهماندار اسپایس‌جت در حین رونمایی از هواپیمای ویژه برای نشان دادن 1 میلیارد دوز نقطه عطف واکسن کووید-19 در دهلی نو، هند، ماسک ها را برای گرفتن عکس برداشتند.

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.مهماندار اسپایس‌جت در حین رونمایی از هواپیمای ویژه برای نشان دادن 1 میلیارد دوز نقطه عطف واکسن کووید-19 در دهلی نو، هند، ماسک ها را برای گرفتن عکس برداشتند. - اسپوتنیک ایران
1/11

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مهماندار اسپایس‌جت در حین رونمایی از هواپیمای ویژه برای نشان دادن 1 میلیارد دوز نقطه عطف واکسن کووید-19 در دهلی نو، هند، ماسک ها را برای گرفتن عکس برداشتند.

© AFP 2022 / All Nippon AIrways

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مهماندار «نیپون ایر» در فرودگاه توکیو.

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.مهماندار «نیپون ایر» در فرودگاه توکیو. - اسپوتنیک ایران
2/11

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مهماندار «نیپون ایر» در فرودگاه توکیو.

© AFP 2022 / Roslan Rahman

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مهماندار هواپیما، عضو خدمهٔ هوایی است که خطوط هوایی به منظور تضمین ایمنی و آسایش مسافران در پروازهای تجاری و نیز جت های تشریفاتی ممتاز، استخدام می نماید. شغل مهمانداری وظیفه ی مهمی را در بر دارد؛ از قبیل کمک به مسافران برای داشتن سفری راحت، ایمن و لذت بخش است. در یک پرواز هوایی بیشترین مسئولیت پس از خلبان بر عهده مهماندار می باشد.

سینگاپور ایرلاین.

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.مهماندار هواپیما، عضو خدمهٔ هوایی است که خطوط هوایی به منظور تضمین ایمنی و آسایش مسافران در پروازهای تجاری و نیز جت های تشریفاتی ممتاز، استخدام می نماید. شغل مهمانداری وظیفه ی مهمی را در بر دارد؛ از قبیل کمک به مسافران برای داشتن سفری راحت، ایمن و لذت بخش است. در یک پرواز هوایی بیشترین مسئولیت پس از خلبان بر عهده مهماندار می باشد.سینگاپور ایرلاین. - اسپوتنیک ایران
3/11

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مهماندار هواپیما، عضو خدمهٔ هوایی است که خطوط هوایی به منظور تضمین ایمنی و آسایش مسافران در پروازهای تجاری و نیز جت های تشریفاتی ممتاز، استخدام می نماید. شغل مهمانداری وظیفه ی مهمی را در بر دارد؛ از قبیل کمک به مسافران برای داشتن سفری راحت، ایمن و لذت بخش است. در یک پرواز هوایی بیشترین مسئولیت پس از خلبان بر عهده مهماندار می باشد.

سینگاپور ایرلاین.

© Sputnik / Vitaliy Ankov

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

خدمه هواپیمای Boeing 777-300 ER شرکت هواپیمایی «آئروفلوت».

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.خدمه هواپیمای  Boeing 777-300 ER  شرکت هواپیمایی «آئروفلوت». - اسپوتنیک ایران
4/11

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

خدمه هواپیمای Boeing 777-300 ER شرکت هواپیمایی «آئروفلوت».

© AFP 2022 / Sam Yeh

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

شغل مهمانداری وظیفه ی مهمی را در بر دارد؛ از قبیل کمک به مسافران برای داشتن سفری راحت، ایمن و لذت بخش است. در یک پرواز هوایی بیشترین مسئولیت پس از خلبان بر عهده مهماندار می باشد.

خدمه شرکت هواپیمایی «تایوان پاینا ایرلاین».

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.شغل مهمانداری وظیفه ی مهمی را در بر دارد؛ از قبیل کمک به مسافران برای داشتن سفری راحت، ایمن و لذت بخش است. در یک پرواز هوایی بیشترین مسئولیت پس از خلبان بر عهده مهماندار می باشد.خدمه شرکت هواپیمایی «تایوان پاینا ایرلاین». - اسپوتنیک ایران
5/11

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

شغل مهمانداری وظیفه ی مهمی را در بر دارد؛ از قبیل کمک به مسافران برای داشتن سفری راحت، ایمن و لذت بخش است. در یک پرواز هوایی بیشترین مسئولیت پس از خلبان بر عهده مهماندار می باشد.

خدمه شرکت هواپیمایی «تایوان پاینا ایرلاین».

© AP Photo / Petros Giannakouris

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مهمانداران در آتن.

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.مهمانداران در آتن. - اسپوتنیک ایران
6/11

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مهمانداران در آتن.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

استراحت مهمانداران در کافه فرودگاه سیمفروپل.

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.استراحت مهمانداران در کافه فرودگاه سیمفروپل. - اسپوتنیک ایران
7/11

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

استراحت مهمانداران در کافه فرودگاه سیمفروپل.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

شرکت هواپیمایی ویتنام و مهماندار ماسک‌پوش روی پله های هواپیما.

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.شرکت هواپیمایی ویتنام و مهماندار ماسک‌پوش روی پله های هواپیما. - اسپوتنیک ایران
8/11

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

شرکت هواپیمایی ویتنام و مهماندار ماسک‌پوش روی پله های هواپیما.

© Sputnik / Kirill Kallinikov  / ورود به گالری تصاویر

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مهماندار هواپیمای Boeing 787 Dreamline اتیوپی.

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.مهماندار هواپیمای  Boeing 787 Dreamline اتیوپی. - اسپوتنیک ایران
9/11

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

مهماندار هواپیمای Boeing 787 Dreamline اتیوپی.

© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

شرکت هواپیمایی امارات متحده عربی.

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.شرکت هواپیمایی امارات متحده عربی. - اسپوتنیک ایران
10/11

روز جهانی مهمانداران هواپیما در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

شرکت هواپیمایی امارات متحده عربی.

© AP Photo / Elaine Thompson

مهمانداران هواپیما در مراسم معرفی لباس جدید کارکنان هواپیمایی آلاسکا آمریکا.

شغل مهمانداری وظیفه ی مهمی را در بر دارد؛ از قبیل کمک به مسافران برای داشتن سفری راحت، ایمن و لذت بخش است. در یک پرواز هوایی بیشترین مسئولیت پس از خلبان بر عهده مهماندار می باشد.

مهمانداران هواپیما در مراسم معرفی لباس جدید کارکنان هواپیمایی آلاسکا آمریکا.شغل مهمانداری وظیفه ی مهمی را در بر دارد؛ از قبیل کمک به مسافران برای داشتن سفری راحت، ایمن و لذت بخش است. در یک پرواز هوایی بیشترین مسئولیت پس از خلبان بر عهده مهماندار می باشد. - اسپوتنیک ایران
11/11

مهمانداران هواپیما در مراسم معرفی لباس جدید کارکنان هواپیمایی آلاسکا آمریکا.

شغل مهمانداری وظیفه ی مهمی را در بر دارد؛ از قبیل کمک به مسافران برای داشتن سفری راحت، ایمن و لذت بخش است. در یک پرواز هوایی بیشترین مسئولیت پس از خلبان بر عهده مهماندار می باشد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала