تانک چوبی

Telegram
سرگرمی پدر ویتنامی مبدل به یک تانک چوبی برای فرزندش شد.
© AFP 2022 / Nhac Nguyen

ترونگ ون دائو در داخل تانک چوبی که از تبدیل یک مینی بوس قدیمی ساخته شده از مقابل خانه ای در منطقه مسکونی در استان باک نین ویتنام می گذرد.

ترونگ ون دائو در داخل تانک چوبی که از تبدیل یک مینی بوس قدیمی ساخته شده از مقابل خانه ای در منطقه مسکونی در استان باک نین ویتنام  می گذرد. - اسپوتنیک ایران
1/7

ترونگ ون دائو در داخل تانک چوبی که از تبدیل یک مینی بوس قدیمی ساخته شده از مقابل خانه ای در منطقه مسکونی در استان باک نین ویتنام می گذرد.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen

پدر و فرزند در تانک چوبی در استان باک نین ویتنام.

پدر و فرزند در تانک چوبی در استان باک نین ویتنام. - اسپوتنیک ایران
2/7

پدر و فرزند در تانک چوبی در استان باک نین ویتنام.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen

تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است.

تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است. - اسپوتنیک ایران
3/7

تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen

تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است.

تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است. - اسپوتنیک ایران
4/7

تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen

تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است از کنار یک کامیون رد می شود.

تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است از کنار یک کامیون رد می شود. - اسپوتنیک ایران
5/7

تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است از کنار یک کامیون رد می شود.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen

بچه ها روی تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است ایستادند تا با آن عکس بگیرند.

بچه ها روی تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است ایستادند تا با آن عکس بگیرند. - اسپوتنیک ایران
6/7

بچه ها روی تانک چوبی ترونگ ون دائو که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است ایستادند تا با آن عکس بگیرند.

© AFP 2022 / Nhac Nguyen

تعجب راننده ها از دیدن تانک چوبی ترونگ ون دائو در خیابان که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است.

تعجب راننده ها از دیدن تانک چوبی ترونگ ون دائو در خیابان که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است. - اسپوتنیک ایران
7/7

تعجب راننده ها از دیدن تانک چوبی ترونگ ون دائو در خیابان که از یک مینی بوس قدیمی ساخته شده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала