بازگشت به زندگی

Telegram
ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.
© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

نابودی تانک نیروهای اوکراینی در نزدیکی ساختمان مسکونی در ولنوواخا.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.نابودی تانک نیروهای اوکراینی در نزدیکی ساختمان مسکونی در ولنوواخا. - اسپوتنیک ایران
1/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

نابودی تانک نیروهای اوکراینی در نزدیکی ساختمان مسکونی در ولنوواخا.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

خوشحالی دو پیرمرد.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.خوشحالی دو پیرمرد. - اسپوتنیک ایران
2/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

خوشحالی دو پیرمرد.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد. - اسپوتنیک ایران
3/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

آگهی لباس کودکان که گلوله‌باران شده بود.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.آگهی لباس کودکان که گلوله‌باران شده بود. - اسپوتنیک ایران
4/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

آگهی لباس کودکان که گلوله‌باران شده بود.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

خیابانی که ویران شده است.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.خیابانی که ویران شده است. - اسپوتنیک ایران
5/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

خیابانی که ویران شده است.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

صف آب.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.صف آب. - اسپوتنیک ایران
6/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

صف آب.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

اعضای آکادمی وزارت غیرمترقبه دونتسک در حال بازرسی از عمارات ویران شده در ولنوواخای دونتسک.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.اعضای آکادمی وزارت غیرمترقبه  دونتسک در حال بازرسی از عمارات ویران شده در ولنوواخای دونتسک. - اسپوتنیک ایران
7/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

اعضای آکادمی وزارت غیرمترقبه دونتسک در حال بازرسی از عمارات ویران شده در ولنوواخای دونتسک.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد. - اسپوتنیک ایران
8/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

پخت غذا در حیاط خانه.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.پخت غذا در حیاط خانه. - اسپوتنیک ایران
9/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

پخت غذا در حیاط خانه.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد. - اسپوتنیک ایران
10/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

مادر و فرزندش در صف آب.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.مادر و فرزندش در صف آب. - اسپوتنیک ایران
11/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

مادر و فرزندش در صف آب.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

نابودی تانک نیروهای اوکراینی در نزدیکی ساختمان مسکونی در ولنوواخا.

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.نابودی تانک نیروهای اوکراینی در نزدیکی ساختمان مسکونی در ولنوواخا. - اسپوتنیک ایران
12/12

ولنوواخا دوباره به گردونه "حیات" بازمی‌گردد.

نابودی تانک نیروهای اوکراینی در نزدیکی ساختمان مسکونی در ولنوواخا.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала