قرنطینه و لاک داون در چین

Telegram
مردم برای تست کرونا بر اثر شیوع دوباره امیکرون در چین صف بستند.
© AFP 2022 / Hector Retamal

کارگران با لباس های محافظتی کرونا در چین.

کارگران با لباس های محافظتی کرونا در چین. - اسپوتنیک ایران
1/10

کارگران با لباس های محافظتی کرونا در چین.

© AP Photo / Ng Han Guan

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است. - اسپوتنیک ایران
2/10

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.

© REUTERS / Cnsphoto

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.

نصب تخت های اضافی برای بیماران کرونایی.

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.نصب تخت های اضافی برای بیماران کرونایی. - اسپوتنیک ایران
3/10

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.

نصب تخت های اضافی برای بیماران کرونایی.

© AFP 2022 / Hector Retamal

کارگران با لباس های محافظتی کرونا در محله لاک داون در شهر چینی.

کارگران با لباس های محافظتی کرونا در محله لاک داون در شهر چینی. - اسپوتنیک ایران
4/10

کارگران با لباس های محافظتی کرونا در محله لاک داون در شهر چینی.

© AP Photo / Ng Han Guan

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است..

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.. - اسپوتنیک ایران
5/10

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است..

© AFP 2022 / Hector Retamal

کارگری با لباس محافظتی کرونا در شانگهای چین.

کارگری با لباس محافظتی کرونا در شانگهای چین. - اسپوتنیک ایران
6/10

کارگری با لباس محافظتی کرونا در شانگهای چین.

© REUTERS / China Daily

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است. - اسپوتنیک ایران
7/10

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.

© AP Photo / Ng Han Guan

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است..

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.. - اسپوتنیک ایران
8/10

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است..

© AFP 2022 / Hector Retamal

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است. - اسپوتنیک ایران
9/10

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.

© AP Photo / Ng Han Guan

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است. - اسپوتنیک ایران
10/10

مقامات چینی روز دوشنبه بیش از 1300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در ده‌ها شهر سرزمین اصلی گزارش کردند، زیرا نوع سریع شیوع که معمولاً به عنوان "Stealth Omicron" شناخته می‌شود، باعث افزایش بزرگترین شیوع چین در دو سال اخیرشده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала