کریدور بشردوستانه در ماریوپل

Telegram
ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند.
© Sputnik / Aleksei Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

پناهندگان ماریوپل که با وجود گلوله باران توانستند شهر را ترک کنند. ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند.

پناهندگان ماریوپل که با وجود گلوله باران توانستند شهر را ترک کنند. ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند. - اسپوتنیک ایران
1/8

پناهندگان ماریوپل که با وجود گلوله باران توانستند شهر را ترک کنند. ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود. - اسپوتنیک ایران
2/8

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

ماریوپل که درگیر عملیات نظامی است. ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند.

ماریوپل که درگیر عملیات نظامی است. ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند. - اسپوتنیک ایران
3/8

ماریوپل که درگیر عملیات نظامی است. ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود. - اسپوتنیک ایران
4/8

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

© Sputnik / Aleksei Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند.

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند. - اسپوتنیک ایران
5/8

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود. - اسپوتنیک ایران
6/8

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند.

رساندن پناهنده ماریوپول به بیمارستان که به محل اقامت ویژه رسیده بود که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند.رساندن پناهنده ماریوپول به بیمارستان که به محل اقامت ویژه رسیده بود که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود. - اسپوتنیک ایران
7/8

ساکنان نمی توانند از طریق کریدوربشردوستانه از شهر خارج شوند، زیرا طرف اوکراینی نمی تواند تأمین رژیم آتش بس را تضمین کند.

رساندن پناهنده ماریوپول به بیمارستان که به محل اقامت ویژه رسیده بود که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود. - اسپوتنیک ایران
8/8

پناهندگان ماریوپول که به محل اقامت ویژه رسیدند که توسط کارمندان وزارت موقعیت های اضطراری جمهوری خلق دونتسک در روستای بزیمننویه در منطقه نووازوفسکی سازماندهی شده بود.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала