نشست شورای امنیت در باره اوکراین

Telegram
نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد.
© REUTERS / Carlo Allegri

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. سرگی کیسلیتسا نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل متحد.

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. سرگی کیسلیتسا نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل متحد. - اسپوتنیک ایران
1/9

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. سرگی کیسلیتسا نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل متحد.

© REUTERS / Carlo Allegri

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد.

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
2/9

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد.

© REUTERS / Carlo Allegri

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد.

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
3/9

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد.

© REUTERS / Carlo Allegri

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. واسیلی نبنزیا، نماینده دائکی روسیه درسازمان ملل متحد.

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. واسیلی نبنزیا، نماینده دائکی روسیه درسازمان ملل متحد. - اسپوتنیک ایران
4/9

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. واسیلی نبنزیا، نماینده دائکی روسیه درسازمان ملل متحد.

© REUTERS / Carlo Allegri

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد.

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
5/9

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد.

© AFP 2022 / Timothy A. Clary

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. «مشت زنی» نماینده دائمی اوکراین و نماینده دائمی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد.

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. «مشت زنی» نماینده دائمی اوکراین و نماینده دائمی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد. - اسپوتنیک ایران
6/9

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. «مشت زنی» نماینده دائمی اوکراین و نماینده دائمی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد.

© REUTERS / Carlo Allegri

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. تماس «مشت های روسیه و چین» در شورای امنیت سازمان ملل متحد.

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. تماس «مشت های روسیه و چین» در شورای امنیت سازمان ملل متحد. - اسپوتنیک ایران
7/9

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. تماس «مشت های روسیه و چین» در شورای امنیت سازمان ملل متحد.

© REUTERS / Carlo Allegri

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. نیکولاس در ریویر، نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل.

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. نیکولاس در ریویر، نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل. - اسپوتنیک ایران
8/9

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. نیکولاس در ریویر، نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل.

© REUTERS / Carlo Allegri

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. نمایندگان دائمی اوکراین، آمریکا و فرانسه در سازمان ملل متحد.

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. نمایندگان دائمی اوکراین، آمریکا و فرانسه در سازمان ملل متحد. - اسپوتنیک ایران
9/9

نشست اضطراری شورای امنیت در باره بحران اوکراین برگزار شد. نمایندگان دائمی اوکراین، آمریکا و فرانسه در سازمان ملل متحد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала