سگ ژرمن شپرد بایدن در کاخ سفید

Telegram
سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود.
© AP Photo / Carolyn Kaster

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود.

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. - اسپوتنیک ایران
1/8

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود.

© REUTERS / Elizabeth Frantz

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد.

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد. - اسپوتنیک ایران
2/8

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد.

© REUTERS / Elizabeth Frantz

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود.

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. - اسپوتنیک ایران
3/8

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود.

© REUTERS / Elizabeth Frantz

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد هنگام دیدار با اعضای خدماتی در ساختمان اداری «آیزنهاور» در واشنگتن.

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد هنگام دیدار با اعضای خدماتی در ساختمان اداری «آیزنهاور» در واشنگتن. - اسپوتنیک ایران
4/8

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد هنگام دیدار با اعضای خدماتی در ساختمان اداری «آیزنهاور» در واشنگتن.

© REUTERS / Elizabeth Frantz

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود.

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. - اسپوتنیک ایران
5/8

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود.

© REUTERS / Elizabeth Frantz

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد هنگام دیدار با اعضای خدماتی در ساختمان اداری "آیزنهاور" در واشنگتن.

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد هنگام دیدار با اعضای خدماتی در ساختمان اداری "آیزنهاور" در واشنگتن. - اسپوتنیک ایران
6/8

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد هنگام دیدار با اعضای خدماتی در ساختمان اداری "آیزنهاور" در واشنگتن.

© AP Photo / Carolyn Kaster

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود.

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. - اسپوتنیک ایران
7/8

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود.

© REUTERS / Elizabeth Frantz

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد هنگام دیدار با اعضای خدماتی در ساختمان اداری "آیزنهاور" در واشنگتن.

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد هنگام دیدار با اعضای خدماتی در ساختمان اداری "آیزنهاور" در واشنگتن. - اسپوتنیک ایران
8/8

سگ ژرمن شپرد یکی دیگر از سگ های بایدن است که در کاخ سفید نگهداری می شود. جو و جیل بایدن در کاخ سفید همراه سگ ژرمن شپرد هنگام دیدار با اعضای خدماتی در ساختمان اداری "آیزنهاور" در واشنگتن.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала