پرش از آسمانخراش‌های برزیل

Telegram
مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برگزار شد.
© REUTERS / Carla Carniel

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل. - اسپوتنیک ایران
1/7

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

© REUTERS / Carla Carniel

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند.

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند. - اسپوتنیک ایران
2/7

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند.

© REUTERS / Carla Carniel

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل. - اسپوتنیک ایران
3/7

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

© REUTERS / Carla Carniel

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند.

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند. - اسپوتنیک ایران
4/7

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند.

© REUTERS / Carla Carniel

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند.

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند. - اسپوتنیک ایران
5/7

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند.

© REUTERS / Carla Carniel

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل. - اسپوتنیک ایران
6/7

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

© REUTERS / Carla Carniel

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند.

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند. - اسپوتنیک ایران
7/7

مسابقه پرش از آسمانخراش ها در سائوپائولو برزیل.

شرکت کنندگان با چتر پرش خود را انجام دادند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала